20

feb
ons
12:27

Om å være nettstudent

Studier og kurs via BI Nettstudier gir deg mulighet til å kombinere utdanning med jobb og familie i en travel hverdag.  Det faglige innholdet i studiene, læringsmål, emner, pensum og eksamen er det samme som ved fulltidsstudiene. Vitnemålet er selvsagt også det samme. Forskjellen er undervisningsformen.Nettstudier er en fleksibel metode som gjør det mulig å studere når du vil og hvor du vil, i det tempo du vil – tilpasset din livssituasjon. BI har lang erfaring med fjernundervisning og har tilbudt studier på nett siden 1996. BI Nettstudier er i dag Norges største tilbyder av nettbasert utdanning innen økonomisk-administrative fagområder og er blant Europas største tilbydere av nettstudier.

Hvem er nettstudenten?

BI Nettstudier gir alle uansett bosted en mulighet til å studere på BI. På bakgrunn av tidligere utdanning, jobberfaringer og planer kan du velge mellom flere titler, grader og enkeltkurs. I dag har BI Nettstudier mer enn 3 000 studenter i alle aldre og studentene kommer fra hele landet. Vi har dessuten studenter i mange land.

It's learning

Sosial studiesituasjon på nett
Som nettstudent må du være motivert til å jobbe selvstendig, men studiesituasjonen på nett kan også være sosial og samarbeidsorientert. På vår undervisningsplattform itslearning treffer du medstudenter, løser oppgaver, deltar i diskusjonsgrupper og kommuniserer med nettlærer etter eget ønske. Studentene har anledning til å danne egne kollokviegrupper.

Har du mulighet, anbefaler vi at du møter opp på de frivillige samlingene som tilbys. Samlingene finner sted ved BI i Oslo, og du får mulighet til å møte andre nettstudenter, nettlærer og studieadministrasjonen. Dersom du ikke har anledning til å delta, kan du se videopptak fra forelesningene som blir lagt ut på itslearning i etterkant (gjelder høyskolekurs). 

 

Last Modified: 30.10.2015 10:27