20

feb
ons
00:07

Læringsplattformen itslearning

​Alle våre kurs har egne nettklasserom på itslearning. Du bør logge deg inn jevnlig for å holde deg oppdatert på alt som skjer i kurset ditt.

På itslearning vil nettlæreren din gi deg en aktivitetsplan som skal hjelpe deg med å strukturere studiearbeidet ditt gjennom semesteret. Du vil finne fagstoff; ulike former for læringsressurser og oppgaver du kan jobbe med. Frivillige innsendingsoppgaver med personlig tilbakemelding er et tilbud vi oppfordrer deg til å benytte. Noen kurs har såkalte ”arbeidskrav”, dvs. obligatoriske oppgaver/aktiviteter underveis i semesteret, som må være gjennomført/godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Disse vil gjøres tilgjengelig via itslearning.

itslearning er en god arena for kommunikasjon med nettlærer og medstudenter, gjennom felles diskusjonsforum og via meldingssystemet i itslearning. Du kan dessuten selv opprette grupper på itslearning hvis du ønsker å samarbeid med medstudenter i en kollokviegruppe.

Last Modified: 08.08.2013 14:23