19

feb
tir
14:08

Lese- og skrivevansker

Har du lese- og skrivevansker, eller mistanke om at du har det? Det er viktig at du får kartlagt hvilke vansker du har, og hvilke hjelpemidler du har bruk for.

Dysleksi defineres ofte som spesifikke lese- og skrivevansker. Kjerneproblemene for en person med dysleksi er først og fremst ordavkoding og rettskriving.

Hvilken tilrettelegging finnes?

For å legge best mulig til rette trenger vi dokumentasjon på dine lese- og skrivevansker. Vi godtar dokumentasjon som ikke er eldre enn ti år. Er det mer enn ti år siden du ble utredet, eller har du aldri blitt utredet, kan du kontakte PPT i hjemkommunen din. Bor du langt unna kan vi formidle kontakt med en spesialpedagog som kan foreta en utredning her i Oslo.

Hvor henvender jeg meg for mer informasjon?

Studieadministrasjonen ved ditt studiested (BI Oslo: Studentpartner) kan hjelpe deg videre.

Du kan også kontakte NAV.

Nyttige pekere

 

Lingdys/Lingright for dyslektikere

Lingdys/Lingright er et pc-program som kan hjelpe med rettskriving og ordvalg i alle programmer hvor man arbeider med tekst. Den er således godt egnet som skrivestøtte for dyslektikere og skrivesvake.

Handelshøyskolen BI tilbyr Lingdys/Lingright som tilretteleggingsverktøy under eksamen for studenter med dysleksi eller lese- og skrivevansker.

 

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Funksjonene stavekontroll, ordprediksjon, ordbok og opplesing er tilgjengelig under eksamen (pass på at du må søke om talesyntese dersom du har behov for å få eksamensoppgaven opplest).
  • Det er studentens eget ansvar å gjøre seg kjent med verktøyet Lingdys/Lingright, og det kan ikke forventes hjelp med generell bruk av dette under eksamensgjennomføringen.
For en hurtigveileder som "får deg i gang"; se 

https://www.dropbox.com/s/tcakk5qqeij71q8/Hurtigveileder%20Lingdys.pdf?dl=0 
 

Muligheten for å bruke Lingdys/Lingright under eksamen, gjelder kun de som søker om tilrettelagt eksamen / pc til bruk på eksamen, og som har dokumentasjon på dysleksi eller lese- og skrivevansker.

 

Last Modified: 11.09.2017 13:22