19

feb
tir
13:52

Johan Jørgen Holst Minnefond for 2017

​Har du lyst til å studere statsvitenskap ved Columbia University i New York City? Holst-stipendet er på $10 000 per år og gis til én student på bachelornivå. Søknadsfrist er 1. mars 2017.


Holst-stipendet ble etablert i 1994 til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst. Stipendet tildeles én norsk student for inntil tre års studier i statsvitenskap ved Columbia College. Studenten skal fullføre en bachelorgrad i statsvitenskap ved Columbia.

For å søke på stipendet skal aktuelle kandidater søke om opptak ved Columbia College. Søker må være startet på en utdanning i Norge, og skal søke om opptak til Columbia gjennom "transfer admission". Stipendet kan fornyes opp til to ganger, og gis for inntil tre års studier.

Columbia College er en del av Columbia University, som regnes som et av verdens beste universiteter. Det ble grunnlagt i New York i 1754, og ligger i på Upper West Side av Manhattan. Hele fire amerikanske presidenter har studert ved Columbia, deriblant president Barack Obama, som fikk sin bachelorgrad i statsvitenskap fra Columbia College i 1983.

Krav til søker:

  • Søker må være norsk statsborger.
  • Søker må være student ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon, og må ha fullført minimum ett år (60 studiepoeng), maksimum to år (120 studiepoeng) med studier i Norge høsten 2017.
  • Stipendet er begrenset til studier i statsvitenskap (political science) ved Columbia. Søker trenger ikke være student ved en bachelorgrad i statsvitenskap i Norge. Relevante fag inkluderer samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, økonomi og språkfag.
  • Søknaden skal inkludere originale vitnemål fra videregående skole og universiteter og høgskoler, samt anbefalingsbrev. I tillegg omfatter søknaden den standardiserte testen SAT. Søkere får fritak for engelsktesten ToEFL.

SIU oppfordrer interesserte studenter til å starte søknadsprosessen tidlig. Søknadsskjema og relevant informasjon finnes her:

Endelig søknadsfrist er 1. mars 2017.

– Det er så gøy å være her på Columbia

Les porttrettintervju av Ragnhild Nauste, forrige student som mottok Holst-stipendet.

Spørsmål om stipendet kan rettes til noram@siu.no.

 

Last Modified: 15.11.2016 13:10