Programvare

18

des
tir
20:10

Eviews

BI tilbyr Eviews 7 til studenter i enkelte studier.

Trykk her for nedlasting og installasjonsveiledning.

Det finnes ingen versjon av Eviews for Mac OS.​

Last Modified: 10.09.2012 11:22