Print og skann

15

feb
fre
22:17

Print for Windows


Installasjonsveiledning

  • For installasjon av printer må du kopiere inn nettverksadressen til printeren på din lokasjon inn i "Min Datamaskin" (Windows Utforsker) vinduet. Denne adressen finner du nederst på denne siden.
  • Deretter vil du bli spurt om brukernavn og passord, som skal skrives slik: nbsstd\BRUKERNAVN. Eks. nbsstd\s0123456
    Passordet er det samme du bruker til alle BIs tjenester
  • Etter du har printet kan du gå til en printer på din lokasjon
  • Første gang du legger kortet på printeren får du beskjed om å logge inn. Trykk på brukernavn og passord for å få opp tastaturet. Skriv deretter inn ditt brukernavn og passord (akkurat det samme som du bruker på @BI)

 it_windowsprint.png

Oslo

\\oss-uniflrps1.nbsstd.no\OsloCanon

Stavanger

\\sts-uniflrps1.nbsstd.no\StavangerCanon

Bergen

\\bes-uniflrps1.nbsstd.no\BergenCanon

Trondheim:

\\trs-uniflrps1.nbsstd.no\TrondheimCanon

Kristiansand

\\krs-uniflrps1.nbsstd.no\Kr_SandCanon

Last Modified: 31.07.2013 16:27