Tilrettelagt eksamen

19

feb
tir
13:53

Hvorfor tilrettelagt eksamen?

​Lurer du på hva som kan gi tilrettelagt eksamen? Her er noen vanlige årsaker.

Lese- og skrivevansker
Kvinner som ammer
Senebetennelse
Allergi 
Fysisk funksjonshemning
Psykiske årsaker
Kandidater med et annet morsmål enn norsk
Kandidater med fødselstermin i eksamensperioden

Lese- og skrivevansker

Kandidater med lese- og skrivevansker har krav på forlenget eksamenstid eller andre individuelt tilpassede tilretteleggingstiltak etter nærmere avtale. Normalt innvilges forlenget tid til eksamen og/eller bruk av PC med stavekontroll.

Du kan også be om å få utlevert klistrelapper som gjør sensor oppmerksom på dine lese- og skrivevansker.

Ta kontakt med studiestedet dersom du har ytterligere behov for tilrettelegging.

Kvinner som ammer

Kvinner som ammer kan etter søknad få innvilget pauser og forlenget tid til dette. Praktisk håndtering må avklares med studiestedet. 

Senebetennelse

Det kan innvilges bruk av tusj eller blyant for kandidater med senebetennelse og som ikke kan skrive hardt nok med kulepenn til å bruke vanlige gjennomslagsark.

Ved kroniske og alvorlige plager kan det innvilges utvidet tid. Dette må i så fall dokumenteres.

I enkelte tilfeller hvor kandidater ikke kan, eller vil ha vanskelig for å kunne gjennomføre eksamen uten at de får bruke PC, kan dette også innvilges. Dette må da stå eksplisitt i attesten.

Allergi

For søknader om tilrettelegging grunnet allergi må legeerklæringen dokumentere ulempene allergien gir i eksamenssituasjonen (f.eks. sløvende / søvndyssende medikamenter som nedsetter studentens yteevne under eksamen). Søknad om tilrettelegging grunnet allergi behandles ikke på akutt grunnlag, med mindre studenten fremskaffer dokumentasjon som klart viser til en akutt forverring rett før eksamen. Legeerklæringen må være datert i gjeldende eksamensperiode.  

Fysisk funksjonshemming

Fysisk funksjonshemming kan være kronisk eller midlertidig, medfødt eller ervervet lidelse. Dersom kandidaten har en fysisk funksjonshemming som innvirker på eksamenssituasjonen har han/hun også krav på tilrettelagt eksamen.

Psykiske årsaker

Psykiske problemer (eksamensangst, sorg, konsentrasjonsproblemer) kan komme til vurdering for tilrettelagt eksamen. Dersom plagene er av såpass alvorlig karakter at de vil føre til en nedsatt yteevne for studenten i eksamenssituasjonen, må dette dokumenteres. 

Kandidater med annet morsmål (1. språk) enn norsk

At kandidater har annet morsmål enn norsk er ikke grunnlag for å få innvilget forlenget tid til eksamen.

Kandidater med annet morsmål enn norsk har imidlertid anledning til å benytte norsk-norsk ordbok etter særskilt søknad om dette til studiestedet.

De kan dessuten velge å besvare eksamensoppgaver på engelsk (selv om undervisningsspråket er norsk), slik også øvrige kandidater kan, se informasjon om språk på eksamen.

Kandidater med fødselstermin i eksamensperioden

Kandidater som har fødselstermin i eksamensperioden, kan søke om å få utsatt eksamen ved behov.

For mer informasjon; se former for tilrettelagt eksamen.

Last Modified: 04.09.2017 08:54