Fusk på eksamen

20

feb
ons
00:00

Ulike typer fusk

Bruk eller tilgang til ikke tillatte hjelpemidler i eksamenssituasjonen, kommunikasjon med medstudenter samt plagiering / manglende kildehenvisning er de hyppigste årsakene til fusk.

Ulovlig bruk av hjelpemidler til eksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen er angitt i kursbeskrivelsen og på eksamenssettets forside.

En utvidet beskrivelse av lovlige hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen finner du her.

Urettmessig tilrettelagt eksamen

Dersom du urettmessig tilegner deg tilrettelagt eksamen på bakgrunn av manglende eller falsk legeerklæring, betraktes dette som forsøk på fusk.

Slutt å skrive når eksamenstiden er ute!

Mistanke om fusk innrapporteres også dersom kandidaten ikke slutter å skrive på eksamensbesvarelsen når eksamenstiden er ute.

Kopiering / avskrift av tekst fra andre kilder uten kildehenvisning

Dersom du forsøker å presentere andres tekst som din egen vil dette bli betraktet som fusk. Dette gjelder f.eks. tekst fra faglitteratur, forelesningsnotater, tidligere innleverte eksamensbesvarelser, tekst fra Internett osv.

Dette gjelder også dersom det oppdages ulovlig kopi av andre studenters besvarelser som ikke er gjort offentlig tilgjengelige.

Vær derfor påpasselig med å oppgi kildehenvisninger og litteraturlister!  

Mer informasjon om korrekt bruk av kilder finner du på www.bi.no/bibliotek. Se også informasjon om våre kontrollmuligheter nedenfor.

Ulovlig samarbeid mellom enkeltstudenter eller grupper av studenter, samt utenforstående i eksamenssituasjonen)

Kommunikasjon mellom studenter på skoleeksamen (i eller utenfor eksamenslokalet) blir betraktet som fusk.

Samarbeid på tvers av grupper som fører til tekstlikhet i ulike gruppebesvarelser betraktes som fusk, dersom annet ikke fremgår av oppgaveteksten.

Samarbeid mellom enkeltindivider under hjemmeeksamen, på fagoppgaver osv. som fører til tekstlikhet i besvarelser eller som gir en eller begge kandidater urettmessige fordeler i eksamens-situasjonen, betraktes som fusk.

Bestemmelsene gjelder også ved prosessevalueringer, elektroniske innleveringer via itslearning o.l.

Last Modified: 24.10.2013 14:28