Type eksamen

20

feb
ons
13:15

Type eksamen

BI har ulike typer vurderingsformer

 • Innleveringsoppgaver
  Leveres i papirformat eller gjennom DigiEx.
  Innleveringsmåte er
  ikke valgfri, men angis i eksamensplanen.

 • Skriftlig skoleeksamen
  Kan avlegges på penn/papir, eller pc (i DigiEx). 
  Innleveringsmåte er ikke valgfri, men angis i eksamensplanen.

 • Flervalgseksamen
  Kan avlegges på penn/papir, eller pc (i DigiEx)
  Innleveringsmåte er ikke valgfri, men angis i eksamensplanen.

 • Muntlig eksamen

 • Aktiv klassedeltagelse

Arbeidskrav 

Arbeidskrav er ikke en eksamensform.  

Arbeidskrav er alle former for arbeider og oppgaver som settes som vilkår for å gå opp til eksamen, og der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for den karakteren som angis på vitnemålet (jf. § 5-1 i Forskrift om opptak, studier og eksamen).  

I enkelte kurs kalles dette obligatoriske innsendingsoppgaver.

Les mer om arbeidskrav.

Last Modified: 18.10.2017 12:05

Må jeg levere oppgaven min selv?