Tilrettelagt eksamen

20

feb
ons
12:26

Tilrettelagt eksamen

Kandidater som på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, har krav på tilrettelagt skoleeksamen.

Når kan jeg søke om tilrettelegging av eksamen?
Studentportalen er åpen for søknader om tilrettelagt eksamen i periodene

  • 15. februar - 1. mars for vårsemesteret og
  • 15. september - 1. oktober for høstsemesteret

Det er kun mulig å søke elektronisk.
Søknader på papir vil ikke bli behandlet.  

Skjemaet er tilgjengelig i periodene for eksamensregistrering. I tillegg vil det være tilgjengelig i selve eksamensperioden, slik at du kan søke på akutt grunnlag. 


Link til skjemaet vil vises til høyre på denne siden. 

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 5-8 Spesiell tilrettelegging av eksamen.


NB: Søknad/dokumentasjon leveres hver eksamensperiode

Handelshøyskolen BIs digitale system for søknad og dokumentasjon på tilrettelagt eksamen, imøtekommer Datatilsynets krav til sikkerhet. 

Dette betyr at all dokumentasjon (søknad, legeerklæring m.m.) som ligger i våre digitale arkiv, slettes jevnlig. 

Alle studenter må derfor søke om tilrettelagt eksamen og laste opp dokumentasjon hvert semester. 

Studenter som tidligere har levert dokumentasjon på kronisk sykdom eller tilstand bes om å levere denne på nytt, i digitalt format sammen med søknaden.

Studenter som ikke har dokumentasjonen digitalt, må scanne papirversjonen og legge ved denne.

Generelt

Tilrettelagt eksamen skal ikke gi kandidaten fortrinn i eksamenssituasjonen, men tilretteleggingen skal i størst mulig grad fungere som en kompensasjon for fysiske eller psykiske begrensninger i eksamenssituasjonen.

Dersom en kandidat forsøker å tilegne seg uberettiget fordel ved eksamen, f.eks. ved bruk av falsk legeerklæring og tilrettelagt eksamen som følge av dette, vil saken bli behandlet som forsøk på fusk etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 5-15 Fusk.

Hvilken tilrettelegging som innvilges vurderes av administrative og faglige ved Handelshøyskolen BI. Det vil ikke alltid være samsvar mellom hva kandidaten selv mener er optimalt å kreve av tilrettelegging og hvilken tilrettelegging som kan godkjennes.

Viktig vedrørende søknad om tilrettelagt eksamen

Søknader mottatt etter fristens utløp eller mottat på papir vil normalt ikke bli vurdert.

Unntak fra fristene kun ved akutte tilfeller

Tilfeller regnes som akutte dersom årsaken har inntruffet, eller det har blitt stilt en diagnose etter angitt søknadsfrist.
Dette må klart fremgå av dokumentasjonen som blir fremlagt. 

Ved tilfeller av akutt sykdom/plage skal studiestedet kontaktes snarest mulig i forkant av eksamen. Eksamensadministrasjonen vil så langt det lar seg gjøre forsøke å imøtekomme det akutte tilretteleggingsbehovet. 

Du får bekreftelse på e-post, denne tas med på eksamen

Last Modified: 02.10.2018 10:12

Kort hjemmeeksamen

Skal du avlegge en hjemmeeksamen med varighet på mellom 1 og 12 timer, kan du søke om ekstra tid på eksamen.

Lingdys på eksamen

NB! Nytt tilretteleggingsverktøy på eksamen fra og med høsten 2017. Les mer om Lingdys/Lingright under 'Former for tilrettelagt eksamen'.

Hvordan søker jeg om tilrettelagt eksamen?

Kan jeg få tilrettelagt eksamen selv om fristen for levering av søknaden har gått ut?