20

feb
ons
00:13

Slik foregår skriftlig eksamen

​Ta kontakt med studieadministrasjon / eksamenskontor i god tid før eksamen dersom det er noe som er uklart ift din eksamenspåmelding.

Noen eksamener kan ha tilnærmet lik eksamenskode / navn. Sjekk derfor på studentportalen hvilken kode du står oppmeldt på, og kontroller at du får utdelt rett eksamensoppgave på eksamensdagen.

​På eksamensdagen

Oppmøte senest 15 min. før eksamensstart

 

Ta med legitimasjon med bilde

Dette kan f.eks. være studentbevis, førerkort eller bankkort med bilde. NB! legitimasjon må være på papir (ikke på mobiltelefon el.l.)

På penn- og papir-eksamen vil gjennomslagspapir bli benyttet

Pass derfor på følgende:

  • du må benytte kulepenn som sikrer godt gjennomslag til kopiene
  • legg ark du ikke bruker til side, og ikke ha dem liggende under det arket du skriver på - det slår gjennom! 

Mobiltelefon skal være slått av i eksamenslokalet, og være plassert i veske / sekk under hele eksamenstiden.
Det er ikke tillatt å ha mobiltelefonen liggende på eller i nærheten av pulten under eksamen! 
Armbåndsur er heller ikke tillatt. Det vil være klokke i eksamenslokalet. 

Pass på å følge reglene - du kan få annullert karakteren OG bli utestengt i inntil 2 semestre for fusk dersom du har tilgang til ulovlige hjelpemidler under eksamen!

Det er ikke tillatt å forlate plassen sin under eksamen...

 ... uten etter tillatelse fra eksamensvakten. Rekk opp hånden og vent på en vakt hvis du må på toalettet eller ut og lufte deg. Det er mulig at du må vente litt hvis flere skal ut samtidig.

Eksamenslokalene vil normalt holde en temperatur på 17-24ºC.

Ta med en ekstra genser, - husk at du sitter stille...

Når eksamenstiden er over, kan du kun skille og ordne arkene

Det er ikke tillatt å skrive, heller ikke på headingen av arkene, når eksamenstiden er over! Dette gjelder alle typer eksamener. Overskridelse av dette betraktes som fusk.
Kladd godtas ikke som eksamensbesvarelse.

Det er ditt eget ansvar å møte i riktig eksamenslokale.

Legg merke til at man ved enkelte eksamener skal møte på eksamenssted etter etternavn - fordelt alfabetisk (du skal mao ikke nødvendigvis i samme lokale som klassekameraten din).

Ta beina, sykkelen eller bruk kollektivtransport

Det er ofte liten parkeringskapasitet ved eksamenslokalene. Vi anbefaler bruk av offentlig transport.

Last Modified: 18.03.2018 21:39