Skrivestopp

19

des
ons
05:23

Skrivestopp

​Når eksamenstiden er ute, er det ikke lenger lov til å skrive, - ei heller fylle ut headingen på eksamensarket.

Last Modified: 25.11.2012 22:44