Skrivestopp

18

jun
man
23:12

Skrivestopp

​Når eksamenstiden er ute, er det ikke lenger lov til å skrive, - ei heller fylle ut headingen på eksamensarket.

Last Modified: 25.11.2012 22:44