Sensur

15

feb
fre
22:24

Sensur

Sensur skal normalt foreligge innen 17 virkedager fra eksamensdato hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.

Her kan du lese mer om offentliggjøring av sensur, forsinket sensur samt søknad om tidligsensur

For Master Thesis er fristen 30 virkedager.

Følgende dager teller ikke som virkedager: lørdager, søndager og helligdager, romjulen og hele påskeuken.

Offentliggjøring av sensur
Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, § 5-11 Sensur.

Sensuren offentligjøres normalt på dine personlige sider i studentportalen @BI.  Sensur regnes som kunngjort når den er tilgjengelig i studentportalen. 

For de enkelte studier kan det gis nærmere bestemmelser om hvordan sensuren skal kunngjøres eller meddeles kandidatene.

Forsinket sensur

Dersom eksamen gjennomføres på mange geografisk spredte steder, finner Handelshøyskolen BI det nødvendig å ta høyde for den tid som går med til å sende eksamensbesvarelser og sensur til aktuelle parter frem til karakterene registreres.

Klagesensur

Resultater etter klagesensur vil bli gjort tilgjengelig i studentportalen. Studentene blir meddelt pr. e-post (studentens BI-adresse) når resultatet er klart. Se Klagesensur for mer informasjon.

Opplysninger om sensur blir ikke gitt ved telefonhenvendelse til Handelshøyskolen BI. Dette er regulert av personopplysningsloven.

Se også informasjon om karaktersystemet.

Last Modified: 05.05.2017 07:00

Når får jeg vite karakteren min?

Hvor kan jeg se karakterene mine?

Sensurfristen er ute, men karakteren min er ikke publisert?

Hvor finner jeg sensorveiledning?