Seks tips for å levere i tide

21

feb
tor
09:48

Seks tips for å levere i tide

​Vi gir deg seks tips som vil hjelpe deg å få levert innleveringsoppgaven din (hjemmeeksamen, prosjektoppgave el.a) i tide.

 

​1) Ta alltid sikkerhetskopi av elektroniske dokumenter

Det er lett å miste dokumenter på en PC, - og det skjer gjerne like før innlevering...

2) Strukturér tiden

Sett opp en plan for hvilken del av besvarelsen du skal være ferdig med - innen hvilken dato.

3) Sett av tid til redigering

På slutten trenger du tid til å lese korrektur, flytte og endre på avsnitt. For å få til dette, er en vanlig tommelfingerregel at du bør være ferdig med 2/3 av arbeidet innen den første tredjedelen av tiden du har til rådighet...

4) Lag litteraturliste underveis!

Dersom du skriver en større oppgave som skal inneholde litteraturhenvisninger, - notér disse underveis i arbeidet! Dette er ekstremt tidskrevende å finne tilbake til på slutten - hvis du klarer det... Og sørg for at du alltid henviser - du vil vel ikke bli mistenkt for fusk / plagiat?

5) Husk: printeren er sjelden din venn like før innlevering

Skriv ut i god tid! Ta ev. en prøveutskrift som kan benytte som besvarelse om alt går galt. Det siste du skal gjøre før levering, er ikke å skrive ut, men å se over / lese gjennom.

Tips: lagre dokumentet (inkl. vedlegg) i en pdf-fil, da slipper du at tekst forskyver seg...

6) Sats på å levere før fristen

Da har du noe å gå på hvis du for eksempel skulle oppleve...
- kø ved printeren
- tomt for papir i printeren
- problemer med PC'en
- manglende back-up og dokumenter som forsvinner
- problemer med trådløst nettverk
- problemer med dokumenter som forskyver seg
- trikk/buss-forsinkelser
- bilproblemer / kø
- mangel på parkeringsplasser
- finner ikke fram til innleveringsstedet
- osv...

Lykke til!

 

Last Modified: 25.11.2012 22:35