Personopplysninger

19

feb
tir
14:37

Personopplysninger i forskningsprosjekt

​Skal du bruke personopplysninger i oppgaven din? Husk at du har meldeplikt til personvernombudet for forskning!

En personopplysning er en opplysning / vurdering som kan identifisere enkeltpersoner direkte eller indirekte. Det vil si at dersom du, som en del av en oppgave (bachelor, master eller annen oppgave) gjør en undersøkelse der du samler inn, registrerer og behandler opplysninger som gjør at enkeltpersoner (respondenter) kan identifiseres, så har du meldeplikt til personvernombudet for forskning.

Vi anbefaler å unngå registrering av slike opplysninger.

Mange verktøy for spørreundersøkelser har funksjoner som gir full anonymitet til respondenten. Dette må selvsagt også ivaretas ved publisering av resultater i oppgaven. Dersom registrerte opplysninger er av en slik art at det ikke er mulig å identifisere hvem som har svart, så har du ikke meldeplikt.

Er du i tvil om hvorvidt undersøkelsen eller oppgaven er meldepliktig, så rådfør deg med din veileder.

Ta også en titt på Personvernombudet for forsknings hjemmesider, samt informasjonsbrosjyren og meldeskjema.Last Modified: 08.12.2017 12:12