På- og avmelding til eksamen

19

feb
tir
13:55

Påmelding til eksamen

Du kan selv melde deg på en eksamen innen fristene. Påmelding gjøres på studentportalen. 

Frist for påmelding til eksamen

  • 1. oktober (studentportalen er åpen for endringer fra 15. september)

  •  1. mars (studentportalen er åpen for endringer fra 15. februar)

Påmelding til eksamen kan være aktuelt...

- dersom du f.eks. skal forbedre resultater, eller ikke har bestått tidligere eksamener (kontinuasjon).

- dersom du ikke har avlagt den aktuelle eksamenen tidligere, fordi du ikke møtte eller trakk deg fra eksamen.

Alle studenter som er påmeldt kurs ved Handelshøyskolen BI blir automatisk påmeldt til eksamen i de(t) aktuelle kurs i det semesteret eksamen avholdes.

 

Vær oppmerksom på:

 
  • at du må være innenfor fullføringsfristen for ditt studium for å kunne melde deg på til eksamen. Se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 3-6 Forlenget studietid (fullføringsfrister) for mer informasjon om fullføringsfrister.

  • at enkelte obligatoriske delevalueringer kan forekomme allerede ved semesterstart.

  • at du mister retten til å gå opp til eksamen dersom ev. arbeidskrav ikke er levert / utført innen fastsatt frist, eller dersom innleverte / utførte arbeid ikke godkjennes. Les mer om arbeidskrav her.  

  • at for å avlegge eksamen i kurs med prosessevaluering må du samtidig være registrert på kurset. Ta kontakt med ditt studiested dersom du har spørsmål vedrørende dette. 

Last Modified: 21.08.2018 11:50