På- og avmelding til eksamen

20

feb
ons
12:25

På- og avmelding til eksamen

​Alle studenter som er påmeldt kurs ved Handelshøyskolen BI blir automatisk påmeldt til eksamen i de(t) aktuelle kurs i det semesteret eksamen avholdes. 

Du må selv kontrollere at eksamenspåmeldingen(e) er korrekt(e).

Se vår video om hvordan du melder deg på eller av eksamen

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 5-4 Eksamensrett og § 5-6 Eksamensforsøk.

Studentene må lese kursbeskrivelsen(e) for sine kurs det semesteret/studieåret eksamen skal avlegges.

Se oversikt over eksamensplaner for nærmere informasjon om datoer og klokkeslett, samt hvilke eksamener som tilbys i hvert semester.

Ta kontakt med studiestedet dersom du er usikker på hvilke fagkombinasjoner som gjelder for ditt studium.

Frist for på- og avmelding til eksamen

 • 1. oktober (høst)
  studentportalen er åpen for endringer fra 15. september

 • 1. mars (vår)
  studentportalen er åpen for endringer fra 15. februar

 • Endringer gjøres ved å gå inn på menyvalget "Eksamen" i menyen til venstre (etter innlogging).

Hva kan du gjøre på studentportalen når det gjelder eksamen?

 • Du kan følge med på hvilke kurs du er påmeldt til eksamen i

 • Skrive ut en bekreftelse på eksamensregistreringen

 • Melde deg en eksamen innen fristene

 • Melde deg av en eksamen innen fristene

Se menyen til høyre for mer informasjon rundt hhv på- og avmelding til eksamen.

Last Modified: 21.08.2018 11:51

Hvordan melder jeg meg opp til kontinuasjonseksamen?

Når kan jeg selv melde meg av/på eksamen?