Hjelpemidler til eksamen

21

feb
tor
08:59

Ordbok

​Ordbok kan være tillatt som hjelpemiddel til eksamen.

​Kurs undervist og eksaminert på norsk 

Ordbok kan være definert som tillatt hjelpemiddel i kursbeskrivelsen. 

Hvilke hjelpemidler som er tillatt til eksamen finner du i kursbeskrivelsen. I kursbeskrivelsen finner du også nærmere beskrivelse av hvilken type ordbok som ev. er tillatt, f.eks. om det er tillatt med en-språklig ordbok (English/English) eller tospråklig ordbok (f.eks. Norsk/Engelsk).

Kurs undervist og eksaminert på engelsk:

Ordbok tillates som generelt hjelpemiddel under eksamen.

Ordboken kan være engelsk/norsk og norsk/engelsk, engelsk - til og fra studentens morsmål, dvs. en tospråklig ordbok (bilingual dictionary).


Krav til ordboken: 

  • Det må ikke forekomme notater i ordboken.

  • Kun én - 1 - ordbok er tillatt.

  • Ordboken må være i papirformat (hard perm eller paperback), den kan ikke være elektronisk. (Bestemmelsen er vedtatt i Undervisningsutvalget for Bachelor, 16.03.2004).

    Kurs der studenten skal prøves i et språk er unntatt fra denne regelen.

    Last Modified: 30.11.2017 14:36