Type eksamen

20

feb
ons
13:26

Muntlig eksamen

En muntlig vurdering der studenten eksamineres av sensor.

En muntlig eksamen kan være individuell eller gruppeeksamen.
Den karaktersettes normalt A-E for bestått, F for ikke bestått.

Karakteren gis umiddelbart etter at eksamen er over, og du har krav på karakterbegrunnelse straks karakteren er meddelt.

Karakteren kan ikke påklages til klagesensur.

En muntlig eksamen kan avholdes som

  • Muntlig eksaminasjon
    Avholdes i forhåndsoppsatte lokaler der kun studenten(e) og sensorene er tilstede.

  • Muntlig presentasjon
    Avholdes i forhåndsdefinert klasserom individuelt eller i gruppe, som presentasjon overfor en definert gruppe studenter som kan opponere på presentasjonen.

 

Last Modified: 01.07.2014 23:57