Maler oppgaveskriving

21

feb
tor
08:42

Mal for oppgaveskriving

Her finner du en veiledende mal for skriving av fag-/prosjektoppgave hjemmeeksamen, avsluttende oppgave etc.

Digital innlevering?
Vær oppmerksom på at selv om du skal levere oppgaven digitalt, gjennom BIs digital eksamensløsning DigiEx, kan du godt benytte ovennevnte mal


Skriver du for hånd, men skal levere digitalt?

Da kan du bruke denne malen for å sikre at du har minst 2 cm toppmarg (det som er nærmere enn 2 cm fra toppen, forsvinner når du leverer i DigiEx!


Du trenger uansett ikke å lage forside (dette legges til i DigiEx), og du kan ikke legge inn topptekst (de to øverste cm blir fjernet av DigiEx).
Du kan selv legge inn bunntekst, f.eks. sidetall.  


Du kan også benytte eget dokument, så lenge du passer på å følge formalkravene (marger, linjeavstand, skrifttype/størrelse etc):
Vi fraråder å klippe/lime mellom dokumenter, da det kan føre til at tekst, innstillinger etc. forskyver seg. 

Formelle krav til innleveringsoppgaver:
  • Format:   A4

  • Marger:   5 cm venstremarg, 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg

  • Linjeavstand:   1 1/2

  • Skrifttype/skriftstørrelse:   Times New Roman 12 pkt

Ved innlevering på papir velger du selv om du har ensidig eller tosidig utskrift av oppgaven.

Om oppgaveskriving, litteratursøk og kildebruk

For informasjon om oppgaveskriving, litteratursøk m.m. henvises det til Biblioteket ved Handelshøyskolen BI og deres websider om oppgaveskriving

Se også Bibliotekets sider om standard for kildebruk og referanseteknikk.


 

Last Modified: 02.03.2017 09:04