Hjelpemidler til eksamen

19

feb
tir
13:49

Lovsamlinger, bøker, osv

​Lovsamlinger, særtrykk, bøker eller andre publikasjoner kan være tillatt som hjelpemiddel på enkelte eksamener.

Hvilke hjelpemidler som er tillatt til en eksamen, finner du i kursbeskrivelsen.

Dersom lovsamlinger, særtrykk, bøker eller andre publikasjoner er tillatt vil dette fremgå spesifikt av den enkelte kursbeskrivelse.

Andre versjoner/utgaver av slike tekster enn det som er oppgitt i kursbeskrivelse er ikke tillatt brukt og vil bli ansett som forsøk på fusk.

Utskrift fra Lovdata (www.lovdata.no) er ikke tillatt hjelpemiddel, med mindre disse er publisert av BI (med BI-logo).

Bruk av henvisninger og notater i tillatte hjelpemidler

Det tillates kun

    • understrekninger

    • bruk av farger og

    • håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf., se, sml., knf., opph., etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover.

Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emner.

Dersom det forekommer andre notater som f.eks. utdrag fra pensum, forelesningsnotater, oppsummeringer e.l., vil dette betraktes som forsøk på fusk (hvilket kan medføre inntil 2 semestre utestengelse fra BI, se informasjon om fusk).

Last Modified: 11.09.2017 10:43