Tilrettelagt eksamen

19

feb
tir
14:42

Krav til dokumentasjon

​Merk deg følgende krav når du sender inn dokumentasjon på at du trenger tilrettelagt eksamen

Dokumentasjonen fra lege / sakkyndig 
Dokumentasjon fra lege / sakkyndig må være datert, signert og stemplet det semesteret kandidaten skal avlegge eksamen. 

Unntak: enkelte kroniske lidelser kan unntas fra dette kravet,
da disse kan ha gyldighet på inntil ti år.
Dette gjelder blant annet logopedrapporter. 

Hva må dokumenteres?
Dokumentasjonen må inneholde 
  • en spesifikasjon av de ulemper kandidaten har i eksamenssituasjonen, samt 
  • hvilke tilrettelegginger sakkyndig mener kan kompensere for disse
For studenter som søker om tilrettelegging på grunn av lese- og skrivevansker, kreves det en utredning fra logoped / PP-tjeneste.


Oppbevaring av dokumentasjon 
Handelshøyskolen BIs digitale system for innsending av søknad og dokumentasjon på tilrettelagt eksamen, imøtekommer Datatilsynets sikkerhetskrav. Dette betyr blant annet at all dokumentasjon (søknad, legeerklæring m.m.) som ligger i våre digitale arkiv, slettes etter kort tid. 

Alle studenter må derfor søke om tilrettelagt eksamen og laste opp dokumentasjon hvert semester. 

Last Modified: 09.04.2018 13:16