Fusk på eksamen

18

feb
man
17:20

Kontroll i eksamenslokalet

Handelshøyskolen BI tar fusk alvorlig, og har kontroll både av hjelpemidler og tekstlikhet. 

Kontroll av hjelpemidler 

Eksamensvakter, administrativt ansvarlige og faglig ansvarlig ved eksamen har hjemmel til å kontrollere hjelpemidler under eksamen.

Disse har også hjemmel til å gjøre korrigeringer i forhold til plassering av kandidatene i og utenfor eksamenslokalet, både som forebyggende tiltak mot fusk og dersom det oppstår mistanke om fusk.

Dersom det rapporteres om fusk i eksamenslokalet, skal likevel kandidaten oppfordres til å fortsette sin eksamen. Ulovlige hjelpemidler vil bli midlertidig inndratt. 

 

Last Modified: 25.10.2017 08:56