Hjelpemidler til eksamen

19

feb
tir
13:58

Kontroll av hjelpemidler

Det vil foretas kontroll av hjelpemidler under eksamen.

Fagansvarlig ved eksamen, administrativt ansvarlig ved eksamen og eksamensvakter har hjemmel til å kontrollere kandidatenes hjelpemidler under eksamen.

Dersom ureglementert bruk av hjelpemidler blir oppdaget før, under eller etter eksamen vil dette bli innrapportert som mistanke om fusk, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 5-15 Fusk og informasjon vedrørende fusk her på @BI.

Last Modified: 30.07.2012 22:35