Kontinuasjonseksamen

18

feb
man
18:04

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått eller som av andre årsaker ikke har avlagt tidligere eksamener, er selv ansvarlig for å melde seg på til kontinuasjonseksamen innen angitte frister.

Hvor mange ganger kan jeg ta opp igjen en eksamen?

Man kan kun gjennomføre maksimalt tre - 3 - eksamensforsøk i samme kurs.

Det er mulig å søke om et fjerde eksamensforsøk. Se eget menypunkt under eksamensinformasjon, eller følg lenken; Fjerde gangs eksamensforsøk.

Når og hvor ofte avholdes kontinuasjonseksamen? 

Kontinuasjonseksamener avholdes normalt ved neste ordinære eksamen i det enkelte kurs (se kursbeskrivelsen).

Når et kurs utgår uten å bli erstattet, avholdes normalt ytterligere to eksamener.

Eventuelle ekstraordinære kontinuasjonseksamener i påfølgende semester besluttes av de respektive undervisningsutvalgene.

I kurs med prosessvurdering vil hele kurset som hovedregel måtte gjennomføres på nytt.

NB! Vær oppmerksom på at obligatoriske (del-)vurderinger kan forekomme allerede ved semesterstart.

Hva koster det å kontinuere?

Kontinuasjonseksamener belastes med en avgift, dersom det ikke tidligere er dokumentert gyldig fravær fra eksamen innen angitte frister eller du tidligere har meldt deg av eksamen innen angitte frister.

Det betales en kontinuasjonsavgiften pr. studiepoeng. For oppdaterte priser: se 'Priser og avgifter' på @BI. 

Hvilken karakter blir stående på vitnemålet?

Dersom du kontinuerer samme eksamen (samme eksamenskode) flere ganger vil alltid den beste karakteren bli påført ditt vitnemål.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 5-7 Kontinuasjonseksamen.

Frist for påmelding til eksamen


  • 1. oktober  (@BI er åpen for registreringer fra 15. september)

  • 1. mars   (@BI er åpen for registreringer fra 15. februar)

Påmelding til eksamen gjøres på dine personlige sider i portalen.

Har du ikke tilgang til dine personlige sider; benytt Endringsskjema for eksamen

Ta kontakt med ditt studiested dersom du har problemer med innloggingen. Kontakt også studieveileder ved ditt studiested i god tid før fristen for eksamenspåmeldinger utløper dersom du er i tvil om hvilke kontinuasjonseksamener du skal melde deg opp i.

Endringer i eksamenskoden - hva med kontinuasjon?

Ved større endringer i pensum/eksamen i et kurs, kan eksamenskodene endres uten at selve kurskoden endres. Det vil si at du må være oppmerksom på hvilken eksamenskode du faktisk skal melde deg på for å kontinuere i et fag.

Ekstra kontinuasjons-eksamener i den gamle versjonen settes opp etter gitte regler når slike endringer inntreffer. Når disse ikke lenger tilbys må eventuell ny kursversjon/erstatningskurs gjennomføres, eller samtlige eksamener i det nye kurset avlegges.

Last Modified: 03.03.2017 11:00

Hva koster det å ta opp/kontinuere en eksamen?

Kan jeg kontinuere i deler av et kurs?

Kan jeg få utsettelse på kontinuasjonsavgiften?