Konfidensialitet

15

feb
fre
23:08

Konfidensialitet på oppgaver

Som student kan du be om at avsluttende oppgaver ved Handelshøyskolen BI merkes som konfidensielle. Disse vil da ikke publiseres i bibliotekets databasei konfidensialitetsperioden. 

Innlevering av avsluttende oppgave  
Bacheloroppgaver:
Når du leverer oppgaven i DigiEx, kan du krysse av for om du ønsker at oppgaven skal være konfidensiell.
Oppgaven vil da være konfidensiell i 1 - ett - år.  

Master Thesis: 
Når du leverer oppgaven i DigiEx, kan du krysse av for om du ønsker at oppgaven skal være konfidensiell. 
Du kan velge om oppgaven skal være konfidensiell i 1 eller 2 år. 

Master of Management 
Når du leverer prosjektoppgaven i DigiEx, kan du krysse av for om oppgaven skal være konfidensiell.
Oppgaven vil da være konfidensiell for alltid.


Innlevering av avsluttende oppgave på papir?

Dette gjelder kun noen få studenter: Skal din avsluttende oppgave leveres på papir, send inn søknad om konfidensialitet. Bekreftelse på innvilget konfidensialitet vedlegges alle eksemplarer av oppgaven, og følger også til sensorene. 


Lever besvarelsen som normalt, men merk besvarelsen tydelig med KONFIDENSIELL på besvarelsens forside. For øvrig gjelder samme konfidensialitetsperioder som ved digital innlevering. 


Etter konfidensialitetsperioden?

Master of Science-oppgaver som er innvilget konfidensialitet vil kunne gjøres tilgjengelig på biblioteket når konfidensialitetsperioden er utløpt (ett eller to år).

Bacheloroppgaver som er innvilget konfidensialitet vil aldri bli gjort tilgjengelig på biblioteket. 

Master of Management-oppgaver som er merket som konfidensielle, vil aldri bli gjort tilgjengelig på biblioteket.  

Om konfidensialitet på andre typer besvarelser

Generelt innvilges ikke konfidensialitet på andre typer besvarelser enn avsluttende oppgaver. 

Eksamensbesvarelser er normalt opphavsrettbeskyttet, og all bruk av disse, f.eks. i undervisning (i klassen eller på itslearning), forutsetter samtykke fra studenten som har skrevet besvarelsen. Dette gjelder selv om besvarelsen er anonymisert. 

Besvarelsene gjøres ikke tilgjengelig på biblioteket.

 

Last Modified: 10.11.2017 09:57