Etter sensur

21

feb
tor
09:17

Klagesensur

​Du kan klage på karakterer og kreve ny sensur (klagesensur) ved alle skriftlige eksamener.

Informasjon om klagesensur finner du på ny studentportal: https://portal.bi.no/me/mine-karakterer-og-vitnemal/klage-pa-karakterer/

Informasjon på denne siden er ikke oppdatert.

Blant annet er det nå individuell klagerett på gruppeeksamen,
dvs. at én person i en gruppe kan klage på karakteren,
selv om de andre ikke ønsker å gjøre det. 

Les mer og finn oppdatert informasjon i ny studentportal: -----------------------------------------------------------------------Slik klager du på karakteren

Fyll ut skjema om krav om klagesensur.
Skjemaet sendes på e-post til klagesensur@bi.no

Klage på karakterfastsetting gjennomføres som blind sensur. Det betyr at nye sensorer  får tilsendt oppgaveteksten, ev. generelle retningslinjer for sensur (sensorveiledning, gjennomsnittskarakter etc). De får ikke vite hvilken karakter du fikk eller sensors begrunnelse for denne.

NB Karakterutskrift / vitnemål og klagesensur

Dersom du har klaget på karakteren, vil du ikke få utstedt vitnemål eller karakterutskrift så lenge klagen er under behandling. 

Klage på en del av prosessevaluering

Ved klagesensur på skriftlige eksamensele menter i prosessevaluering vil kursansvarlig få tilsendt resultat av klagesensur, for så å foreta en ny helhetsvurdering av studenten basert på ny sensur i det aktuelle eksamenselementet. 

Klage på gruppeeksamen

Ved gruppeeksamen må alle gruppedeltakere signere skjema forklagesensur, klagen blir avvist dersom ikke alle deltakerne har signert skjemaet. 

Saksbehandlingen ved klagesensur er omfattende og tidkrevende. Studenter som velger å be om klagesensur oppfordres derfor til å levere skjemaet så snart som mulig etter at karakterer er offentliggjort/ karakterbegrunnelse er mottatt. 

Klage på flervalgseksamen

Ved klagesensur på flervalgseksamen blir kandidatens svarark kontrollert på nytt mot fasit. Resultatet av kontrollen meddeles skriftlig sammen med eventuell ny og endelig karakter, jf. forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, § 5-12 Særlige regler for flervalgseksamen. 

Hva kan du ikke klage på?

Resultater fra muntlige eksamener og klassepresentasjoner kan ikke påklages, heller ikke delevalueringer i en prosess som inneholder muntlige elementer.

Frist for å anmode om klagesensur

Senest 3 uker etter at sensur for den aktuelle eksamen ble publisert.(publiseringsdato finner du ved å gå inn på din personlige side på @BI, og velge "eksamen" i menyen til venstre).

Har du først bedt om begrunnelse karakteren eller klaget på formelle feil ved eksamen, gjelder fristen fra det tidspunkt du får svar.

Skjema for anmodning om klagesensur.

Hvor ser jeg resultatet av klagesensur?

Resultatet etter klagesensur vil bli gjort tilgjengelig på din personlige side på @BI - under "Eksamen" i menyen til venstre. Studentene blir meddelt sin @BI-postkasse (ikke e-post!) når resultatet er klart.

Fare for nedsettelse av karakter

Vær oppmerksom på at klagesensur kan føre til nedsettelse av karakter. Karakteren fra klagesensur er endelig og kan ikke påklages til ny vurdering, men kan være gjenstand for klage over formelle feil, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 5-14 Formelle feil ved eksamen.

Fristen for å melde seg på / av en eksamen går ut før resultatet av klagesensur har kommet...

Dersom resultatet etter klagesensur ikke er mottatt innen frist for å melde seg opp til eksamen det påfølgende semester (1. oktober / 1. mars), anmodes studenten til å melde seg opp til eksamen i det kurset man venter på klagesensur i.

Det vil bli gitt anledning til ev. å melde seg av denne eksamenen igjen etter fristen (uten at det vil telle som eksamensforsøk), dersom resultatet av klagesensuren ikke lenger gjør det aktuelt for studenten å gjennomføre ny eksamen.

Ved klagesensur på flervalgseksamen blir kandidatens svarark kontrollert på nytt mot fasit. Resultatet av kontrollen meddeles skriftlig sammen med eventuell ny og endelig karakter. Ref. forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen § 5-12 Særlige regler for flervalgseksamen. 


 

 

Last Modified: 14.01.2019 10:03