Tilrettelagt eksamen

19

feb
tir
13:51

Klageadgang tilrettelagt eksamen

​Søknader om tilrettelagt eksamen som blir avvist eller avslått kan påklages.

jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 1-5 Om klageadgang.

Studenten kan klage på avgjørelsen innen 3 uker etter at avslaget ble gjort kjent for søker. Klagen må være saklig begrunnet.

Klagen rettes til vedtaksenheten. Dersom klagen ikke tas til følge fullt ut i vedtaksenheten, skal vedtaksenheten oversende saken til Klagenemnda ved Handelshøyskolen BI.

Last Modified: 07.08.2012 12:25