Karaktersystemet

20

feb
ons
00:09

Karaktersystemet

​Ved Handelshøyskolen BI benyttes ulike karakterskalaer.

Ved BI benyttes følgende karakterskalaer:

  • Bestått / Ikke bestått

  • Bokstavkarakterer fra A til E for "Bestått", og F for "Ikke bestått". Dårligste karakter som godkjennes for bestått eksamen er bokstaven E, der A er beste ståkarakter, E dårligste ståkarakter og F ikke bestått (stryk).

Bokstavkarakterer

De generelle, kvalitative beskrivelsene av vurderingskriteriene som legges til grunn for sensurering med bokstavkarakterskalaen er følgende: 

A = Fremragende
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B = Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og se
lvstendighet.

C = God
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de fleste områder.

D = Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og s
elvstendighet.

E = Tilstrekkelig
Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F = Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.


Les mer om Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet (Kunnskapsdepartementet).

Det vises for øvrig til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 5-16 Karakterer

Last Modified: 24.01.2017 11:11