Etter sensur

20

feb
ons
00:01

Karakterbegrunnelse

En anmodning om karakterbegrunnelse er første steg i en eventuell klageprosess.

En karakterbegrunnelse er ikke et pedagogisk virkemiddel for videre læring. Til det benyttes en sensorveiledning, dersom denne foreligger. 

Det forutsettes at du har satt deg grundig inn i sensorveiledningen før du sender en anmodning om karakterbegrunnelse.
Dette må du også bekrefte i anmodningsskjema før du kan be om en begrunnelse. Dersom sensorveiledningen ikke finnes for denne eksamen, må du huke av for dette.

På denne siden kan du lese om følgende:
- hvordan gis en karakterbegrunnelse?
- frist for å anmode om karakterbegrunnelse
- hvordan du anmoder om karakterbegrunnelse
- hvordan du mottar din karakterbegrunnelse
- hvordan du purrer på din karakterbegrunnelse
- karakterbegrunnelse på flervalgseksamen


Hvordan karakterbegrunnelsen gis:

En karakterbegrunnelse redegjør for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen. Begrunnelsen kan gis individuelt eller i grupper. Sensor velger om karakterbegrunnelsen gis skriftlig (til studentens BI e-postadresse) eller muntlig, ved personlig møte eller over telefon.

Kandidater som er innkalt til muntlig begrunnelse med sensor, ved oppmøte eller ved telefontid, men som ikke følger opp til avtalt tid, anses å ha trukket sin anmodning om karakterbegrunnelse.

Dersom du etter mottatt karakterbegrunnelse ønsker klagesensur, må krav om klagesensur leveres / sendes studiestedet senest tre uker etter at begrunnelsen er mottatt. Se @BI (Studentinformasjon - Eksamen) for mer informasjon om klagesensur.

Frist for å anmode om karakterbegrunnelse

Frist for å be om karakterbegrunnelse er senest syv dager (en uke) etter at sensuren for den aktuelle eksamenen ble publisert (publiseringsdato vises på din personlige @BI-side).

Ved muntlig eksamen må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakter er meddelt.

Hvordan anmode om karakterbegrunnelse

Du kan kun be om karakterbegrunnelse elektronisk ved bruk av elektronisk anmodningsskjema, se link i høyre marg. Du må være innlogget på @BI for å kunne benytte deg av det elektroniske anmodningsskjemaet. 

Vi anbefaler at du tar vare på ditt / deres eksemplar av besvarelsen til alle karakterbegrunnelse og klagesensur er ferdig behandlet.


Hvordan mottar jeg min karakterbegrunnelse?
Skriftlig karakterbegrunnelse fra sensor eller innkalling til muntlig begrunnelse blir både sendt til din studentmail, og er også tilgjengelig på nøyaktig samme sted som der du ba om karakterbegrunnelsen (rett under “send”-knappen på det elektroniske skjemaet).


Purre på karakterbegrunnelsen?

Dersom karakterbegrunnelsen er forsinket, kan du purre via kontaktskjemaet inne på @BI (menyen til venstre, langt ned).

Fyll ut det øverste feltet med ditt studiested (campus).

Campus Oslo: velg deretter  "Eksamensspørsmål" i neste felt, og "Forsinket/mangelfull karakterbegrunnelse" i det tredje feltet.

Øvrige campus: velg "BI administrasjon" i neste felt, og "Forsinket/mangelfull karakterbegrunnelse" i det tredje feltet.

Da sendes henvendelsen din automatisk til instituttet som tar seg av din henvendelse. De har kontakt med intern sensor som skal gi karakterbegrunnelse.

Se bilder av hvordan du purrer på din karakterbegrunnelse.


Flervalg

Det er ikke mulig å be om en begrunnelse på eksamensresultat fra flervalgseksamen. Denne type eksamensbesvarelser blir ikke sensurert av en sensor, men avlest maskinelt. Dette innebærer at en anmodning om karakterbegrunnelse innebærer ny avlesing av besvarelsen.

Dersom studenten ønsker dette, må studenten derfor gå veien via klagesensur. Se @BI (Studentinformasjon - Eksamen) for mer informasjon om klagesensur.


 

Last Modified: 10.02.2016 11:00