Hjelpemidler til eksamen

20

feb
ons
12:27

Kalkulator

BI opererer med ulike former for kalkulator tillatt på eksamen, og det er viktig at du merker deg hvilken som er tillatt på din eksamen.

Se kursbeskrivelsen, samt informasjon på denne siden.


To former for kalkulator kan være tillatt på eksamen 

Enkel kalkulator

Dette vil si at kalkulatoren ikke skal kunne programmeres.

Følgende funksjoner er tillatt: pluss, minus, dele, gange, kvadratrot, prosent og likhetstegn, samt M- og M+.

Kalkulatoren skal ikke ha skriveenhet, og skal ikke kunne kommunisere med eksterne kilder av noen art.

Kalkulatoren skal være batteridrevet og ikke avgi støy.

Det kan til enhver tid kun være èn kalkulator i bruk.

BI-definert eksamenskalkulator (avansert kalkulator)

Den er kun følgende kalkulator som er tillatt under eksamen som 'BI-definert eksamenskalkulator':
- Hewlett Packard (HP) 10bII Plus
Kalkulatoren brukes også i undervisning. 

Når "BI-definert eksamenskalkulator" er tillatt, 
er det kun lov å medbringe én - 1 - slik kalkulator til eksamen. 

I tillegg kan medbringes én enkel kalkulator. 
____________________________________________

Veiledning til kalkulatoren? 
Du kan få en kjapp innføring i kalkulatoren her

Er du i Nydalen, kan du også delta på et av kalkulatorkursene som avholdes. 

____________________________________________

Om HP-kalkulatoren 

NB! Vær oppmerksom på at denne finnes i to utgaver;
én vanlig og én plus-utgave. 
Det er plus-utgaven som er godkjent på BI.
_______________________________________________

Har du tidligere brukt TI-kalkulatoren? 
Den kan du IKKE lenger benytte på eksamen! 
TI BA II Plus er ikke lenger godkjent som eksamenskalkulator!
____________________________________________

NB! Bruksanvisning kan kun benyttes i eksamener hvor "alle hjelpemidler" er tillatt.


I
kke ta med ulovlige hjelpemidler - og ikke lån hjelpemidler!
Det er ikke tillatt å medbringe ulovlige hjelpemidler inn i eksamenslokalet. 

Se kursbeskrivelsen
Eventuelle tillatte hjelpemidler til eksamen fremgår av kursbeskrivelsen i det enkelte kurs, samt på eksamenssettets forside.

Fusk
All bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt, vil betraktes som forsøk på fusk.

Vi viser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 5-9 Betingelse ved skriftlig skoleeksamen og § 5-15 Fusk


 

 

Last Modified: 16.10.2017 12:03