Type eksamen

18

feb
man
17:45

Innleveringsoppgaver

​Studentene tildeles en oppgave på et fastsatt tidspunkt, som har en fastsatt varighet / en fast innleveringsfrist. Foregår uten tilsyn, og kan være individuell eller i gruppe - ut fra hva som er fastsatt i kursbeskrivelsen.

Muntlig kontrolleksamen
Alle innleveringsoppgaver har mulighet for en muntlig kontrolleksamen som har karakterpåvirkende effekt. Det gis én samlet karakter for vurderingene i kurset.

 

Ulike typer innleveringsoppgaver

 
 • Avsluttende oppgaver

  Bacheloroppgave, MSc Thesis, Master of Management-prosjektoppgaver og Bachelor of Management-oppgave (kun avsluttende).

  Dette er en oppgave som det forventes at studentene bruker minst et semester på å skrive. Det stilles formelle krav til besvarelsen.

 • Forprosjekt

  En innleveringsoppgave som er knyttet til en avsluttende oppgave, men som skal leveres på et nærmere angitt tidspunkt i god tid før den avsluttende oppgaven. Det er normalt knyttet veileder til forprosjektet.

  Forprosjekt kan karaktersettes både bestått / ikke bestått og etter karakterskala A-E for bestått, F for ikke bestått. Dette skal angis i kursbeskrivelsen.

 • Prosjektoppgave

  Oppgave som gis studentene i begynnelsen av semesteret, og som ventes å ta mer enn fire uker / mesteparten av semesteret eller med. Det stilles formelle krav til besvarelsen.

 • Fagoppgave

  Oppgave som studentene får utlevert i løpet av semesteret og har fra 72 timer og inntil fire uker på å løse. Det stilles formelle krav til besvarelsen.

 • Hjemmeeksamen

  Oppgave som studentene får utlevert og har inntil 72 timer på å løse. Det stilles formelle krav til besvarelsen. 

 • Kontrolloppgave

  Oppgave som er obligatorisk, men med variasjon når det gjelder innhold, formelle krav og tidsforbruk. Typisk for "underveis"-evaluering (mid-term), løsing av caseoppgave som skal innleveres etc. Karaktersettes med Bestått / Ikke bestått.

 • Innleveringsoppgave

  Oppgave som er obligatorisk, men med variasjon når det gjelder innhold, formelle krav og tidsforbruk. Typisk for "underveis"-evaluering (mid-term), løsing av case som skal innleveres etc. Karaktersettes med A-E for bestått og F for ikke bestått.

 • Mappeevaluering

  ​Samling av innleverte oppgaver / arbeider som vurderes og karaktersettes samlet på ett tidspunkt. Alle eller et utvalg av mappens bidrag inngår i karaktergrunnlaget. Det gis kun én karakter i faget. Karakterbegrunnelse gis på grunnlag av sluttproduktet (mappen). Studenten kan kreve klagesensur på sensurresultatet av mappen.

Mer om innleveringsoppgaver; formelle krav, innlevering, egenerklæring, kildebruk og referanseteknikk mm; klikk her

 

Hva skal dokumenteres ved en innleveringsoppgave? 

Ved hjemmeeksamen, prosjektoppgaver, fagoppgaver og andre innleveringsoppgaver skal studentene dokumentere evne til å anvende teori på teoretiske eller praktiske problemstillinger.

Studentene skal dokumentere evne til å skrive et arbeide som tilfredsstiller vanlige akademiske krav til innhold og form. Hensyn til eventuelle eksterne målgrupper kommer i tilfelle i annen rekke, som f.eks. hensyn til praktisk anvendbarhet for oppdragsgiver kontra utredning iht. akademiske krav.


 

Last Modified: 03.11.2014 12:58