Type eksamen

21

feb
tor
09:09

Innleveringsoppgave - utfyllende info

​På denne siden finner du informasjon om de formelle krav som stilles til en oppgave, om rutiner ved innlevering av oppgaven, samt om egenerklæring, oppgaveskriving og referanseteknikk.

Der det er forskjeller mellom papirinnlevering og digital innlevering, er dette presisert.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 5-10 Betingelser ved innleveringsoppgaver.

Formelle krav til innleveringsoppgaver:

 • Format:   A4
 • Marger:   5 cm venstremarg, 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 • Linjeavstand:   1 1/2
 • Skrifttype/skriftstørrelse:   Times New Roman 12 pkt
Ved innlevering på papir velger du selv om du har ensidig eller tosidig utskrift av oppgaven.

 

Mal

Her finner du veiledende mal for skriving av fag-/prosjektoppgave eller hjemmeeksamen. Denne kan benyttes for både papirinnleveringer og digitale innleveringer. Du kan også velge å bruke et annet dokument, så lenge du følger ovennevnte formalkrav.

 

Annet du må merke deg

 • Dersom to eller flere studenter fra ulike studiesteder ønsker å levere gruppebesvarelse sammen, må samtlige være eksamensregistrert ved samme studiested og på samme eksamenskode.

 • Besvarelsen må være Handelshøyskolen BI i hende innen angitt tidsfrist (BI følger CET / CEST-tid).
  For digitale innleveringer innebærer dette at besvarelsen må være lastet opp til DigiEx innen fristen, og levert innen 15 min. etter dette.

  For sent innleverte besvarelser vil ikke bli sensurert.
  Det er ikke mulig å erstatte eller etterlevere hele eller deler av en innlevert besvarelse.


Viktig  (gjelder kun innleveringer gjennom DigiEx)

 • Eksamensvilkårene finner du i DigiEx, og disse må godkjennes før du laster ned eksamensoppgaven. 
 • Er dere flere som skriver sammen, må eksamensvilkårene godkjennes av alle i gruppen. 
 • Besvarelsen  leveres gjennom @BI / DigiEx

Viktig (gjelder kun papirbesvarelser)

 • Egenerklæringen, skal signeres av (alle) kandidaten(e) og leveres inn i ett - 1 - eksemplar sammen med besvarelsen.  
  Besvarelsen skal kun leveres ved ett studiested.

 • Besvarelsen skal innleveres forsvarlig stiftet og i det antall eksemplarer som er angitt i oppgaven. Ved innlevering på papir, velger du selv om du har ensidig eller tosidig utskrift av oppgaven. 

 • Besvarelsen skal normalt skrives på PC, og ikke for hånd.

 • Besvarelsens forside skal, med mindre annet er opplyst, kun inneholde de opplysninger som er angitt i oppgaveteksten.


Innlevering (gjelder kun papirbesvarelser) 

Besvarelsen leveres eksamensstedet (i Oslo: Studentservicesenteret i U1) innen fastsatt dato og klokkeslett.
Er du i tvil om eksamenssted: se din personlige side på studentportalen.

Unntatt fra dette er studenter som følger studier ved følgende studiesteder/studier: 

 • BI Nettstudier, BI Bank og Forsikring 

 • Bachelor of Management og Executive Master of Management-programmer 

 • Bedriftsinterne kurs

Disse studenten kan velge om de vil levere besvarelsen på studiestedet, eller sende den gjennom posten. 

Velger de det siste, skal besvarelsen sendes som "Ekspress - over natten kontant". Fra utlandet skal DHL, TNT e.l. benyttes. 

Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen for innlevering av eksamensoppgaven. Dato og klokkeslett må også kunne dokumenteres (sporingssystem).

For nøyaktig postadresse til eksamensstedet: se www.atbi.no - fliken "studiested" - og velg. 

Postadresse for eksamenssted BI Oslo, BI Nettstudier og BI Bank og  Forsikring er: Handelshøyskolen BI i Oslo, Eksamenskontoret, 0442 Oslo.  

 

Innlevering på annen måte - viktig!

I enkelte tilfeller skal besvarelser innleveres pr. e-post eller postes på Internett-adresser eller via BIs læringsplattform itslearning. Se egne instruksjoner for eventuelle elektroniske innleveringer i hvert enkelt kurs.

Dersom det ikke er angitt at innleveringen skal være digital eller leveres på annen måte, skal besvarelsene leveres i papirformat ved studiestedets sekretariat eller annet spesifisert kontor i det antall som er angitt på oppgavens forside.

NB! Besvarelsen kan ikke innleveres kun på minnebrikke, CD, eller andre elektroniske medium, dersom ikke annet er angitt i eksamensoppgaven.

 
 

Om oppgaveskriving, litteratursøk og referanseteknikk

For informasjon om oppgaveskriving, litteratursøk m.m. henvises det til Biblioteket ved Handelshøyskolen BI og deres websider om oppgaveskriving.

Se særlig BIs standard for kildebruk og referanseteknikk.  

 

Konfidensialitet

Informasjon om konfidensialitet på oppgaven. 


Last Modified: 06.12.2016 00:55