Tilrettelagt eksamen

21

feb
tor
09:44

Hva gir IKKE tilrettelagt eksamen?

Vi gjør oppmerksom på at allergi og diabetes normalt ikke gir deg rett til tilrettelagt eksamen.

Allergi

Allergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Medisiner mot allergi gir stort sett lite bivirkninger, og det er derfor vanligvis ikke grunnlag for å si at kandidatene har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen. Allergi blir derfor behandlet som en akutt plage/sykdom.

Kandidater som mener å ha behov/grunnlag for forlenget eksamenstid på bakgrunn av allergi må levere legeattest, som er datert tidligst 5 dager før første eksamensdato (sammen med søknad). Attesten må leveres senest tre dager før eksamensdagen. Legeattesten må dokumentere hva slags allergiplager det gjelder. Det kan ikke påregnes å få utvidet eksamenstid dersom sesongen for vedkommende allergi er over.  

Diabetes 

Diabetes gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Personer som har hatt diagnosen over lengre tid og som er riktig regulert har liten risiko for å oppleve vesentlig ulempe i en eksamenssituasjon. Diabetes blir derfor behandlet som en akutt plage/sykdom. 

Kandidater som i samråd med lege/spesialist påberoper seg forlenget tid på bakgrunn av diabetes skal henvende seg til eksamenskontor/studiested snarest mulig.

Oppfordring

Kandidater som lider av allergi eller diabetes oppfordres til å ta kontakt med lege i god tid før eksamen. Dette for å forvisse seg om at man får den optimale behandlingen, samt for å planlegge hva man skal gjøre hvis sykdommen endrer seg i eksamensperioden.

Last Modified: 18.09.2017 13:58