Hjelpemidler til eksamen

16

nov
fre
00:03

Hjelpemidler til eksamen

Hvilke hjelpemidler som er tillatt til en eksamen, står i kursbeskrivelsen for det aktuelle kurset.

Det er ikke tillatt å medbringe ulovlige hjelpemidler inn i eksamenslokalet. Kandidatene kan heller ikke låne hverandres hjelpemidler. All bruk av ulovlige hjelpemidler vil betraktes som forsøk på fusk.

Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er tillatte hjelpemidler (angitt i kursbeskrivelsen og på eksamensoppgave-settets forside), retningslinjer for bruk av disse (angitt i studentportalen @BI), og regler for kildebruk før eksamen.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 1-3 Ordensbestemmelser m.v. og § 5-15 Fusk.

Definisjoner

Ingen hjelpemidler tillatt

Betyr at det kun er tillatt med skrivesaker. 


Unntak:
I kurs som er undervist og eksaminert på engelsk tillates ordbok som generelt hjelpemiddel under eksamen.

Ordboken kan være engelsk/norsk og norsk/engelsk, engelsk - til og fra studentens morsmål, dvs. en tospråklig ordbok (bilingual dictionary).

 ____________________________________________

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt

Betyr at det er lov å ha med skriftlig materiell som bøker, notater o.l. 

Vær oppmerksom på at kalkulator IKKE er tillatt, dette må spesifiseres i tillegg. 

  ____________________________________________

Spesifiserte hjelpemidler

Betyr at det er lov til å benytte de hjelpemidler som er oppgitt i kursbeskrivelsen og på eksamenssettets forside. 

Enkel kalkulator eller BI-definert eksamenskalkulator 
(se meny til høyre) er kun tillatt dersom det er oppgitt som tillatt hjelpemiddel i kursbeskrivelsen.
Det er kun én type avansert (BI-definert) kalkulator som er tillatt! 

Kalkulatorens bruksanvisning 
er kun tillatt brukt når alle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt.  

Mobiltelefon, andre kommunikasjonsverktøy eller elektroniske medier er aldri tillatt brukt, og må være avslått og plassert i veske, ryggsekk e.l. Medbragte vesker etc. settes på anvist plass.

Armbåndsur
er heller ikke tillatt.
Det vil være klokke tilgjengelig i eksamenslokalet. 

Bærbar PC
er kun tillatt dersom det er oppgitt som tillatt hjelpemiddel i kursbeskrivelsen eller i tilfeller der kandidaten har fått innvilget det på bakgrunn av søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen, jf. forskriftens § 5-8


Last Modified: 01.09.2017 10:32