Hjelpemidler til eksamen

28

jun
ons
05:30

Hjelpemidler til eksamen

Hvilke hjelpemidler som er tillatt til en eksamen, står i kursbeskrivelsen for det aktuelle kurset.

Det er ikke tillatt å medbringe ulovlige hjelpemidler inn i eksamenslokalet. Kandidatene kan heller ikke låne hverandres hjelpemidler. All bruk av ulovlige hjelpemidler vil betraktes som forsøk på fusk.

Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er tillatte hjelpemidler (angitt i kursbeskrivelsen og på eksamensoppgave-settets forside), retningslinjer for bruk av disse (angitt i studentportalen @BI), og regler for kildebruk før eksamen.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 1-3 Ordensbestemmelser m.v. og § 5-15 Fusk.

Definisjoner

 

Ingen hjelpemidler tillatt

Betyr at det kun er tillatt med skrivesaker.

Unntak:

I kurs som er undervist og eksaminert på engelsk tillates ordbok som generelt hjelpemiddel under eksamen.

Ordboken kan være engelsk/norsk og norsk/engelsk, engelsk - til og fra studentens morsmål, dvs. en tospråklig ordbok (bilingual dictionary).

 ____________________________________________

Alle hjelpemidler tillatt

Betyr at det er lov å ha med skriftlig materiell som bøker, notater o.l. "Alle hjelpemidler" innbefatter også BI-definert eksamenskalkulator (se meny til høyre, pr. 1. august 2015 er det to typer som er tillatt). Kalkulatorens bruksanvisning er tillatt brukt når alle hjelpemidler er tillatt.  

Bærbar PC er kun tillatt dersom det er oppgitt som tillatt hjelpemiddel i kursbeskrivelsen eller i tilfeller der kandidaten har fått innvilget det på bakgrunn av søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen, jf. forskriftens § 5-8

Mobiltelefon, andre kommunikasjonsverktøy eller elektroniske medier er aldri tillatt brukt, og må være avslått og plassert i veske, ryggsekk e.l. Medbragte vesker etc. settes på anvist plass.

Armbåndsur er heller ikke tillatt. Det vil være klokke tilgjengelig i eksamenslokalet. 

  ____________________________________________

Spesifiserte hjelpemidler

Betyr at det er lov til å benytte de hjelpemidler som er oppgitt i kursbeskrivelsen og på eksamenssettets forside. 

Dersom kalkulator er tillatt som spesifisert hjelpemiddel, kan likevel ikke bruksanvisningen benyttes (denne er kun tillatt dersom "alle hjelpemidler" er tillatt brukt ved eksamen). 

Last Modified: 05.05.2017 09:31