Hjelpemidler til eksamen

21

feb
tor
08:46

Henvisninger og notater

​Henvisninger og notater i bøker, lovsamlinger osv. kan være tillatt som hjelpemiddel på enkelte eksamener.

Hvilke hjelpemidler som er tillatt til en eksamen, finner du i kursbeskrivelsen. 

Andre versjoner / utgaver av slike tekster enn det som er oppgitt i kursbeskriven er ikke tillatt brukt, og vil bli ansett som forsøk på fusk. Utskrift fra Lovdata (www.lovdata.no) er ikke tillatt som hjelpemiddel, med mindre disse er publisert av BI (med BI-logo). 

Ved bruk av henvisninger og notater i tillatte hjelpemidler tillates kun

    • understrekninger

    • bruk av farger (det er tillatt å bruke fargemarkører i forskjellige farger, men det er ikke tillatt å merke enkelte bokstaver i teksten, slik at det dannes ord)

    • håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf., se, sml., knf., opph., etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover

    • indeksmerker (flagg el.l.) er tillatt i lovsamlinger. Disse kan kun angi navn eller forkortelse av navn på lov, årstall, nummer eller kapitteloverskrifter nøyaktig slik de fremkommer på siden som indekseres. Annen tekst er ikke tillatt. 

Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emner.

Dersom det forekommer andre notater som f.eks. utdrag fra pensum, forelesningsnotater, oppsummeringer e.l., vil dette betraktes som forsøk på fusk (hvilket kan medføre inntil 2 semestre utestengelse fra BI, se informasjon om fusk).

Last Modified: 31.08.2017 09:05