Fusk på eksamen

21

feb
tor
09:47

Fusk på eksamen

​Handelshøyskolen BI ser alvorlig på fusk, og fusk kan få alvorlige konsekvenser for studenten. Studenter som har fusket, kan bli utestengt fra BI i inntil ett år.

Studenten kan også bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i samme tidsrom. Eksamen i emnet vil bli annullert.​ 

I tillegg til at studenten selv blir berørt, vil fusk også ramme andre studenter indirekte når noen sniker i konkurransen om rettferdige karakterer. Fusk er usolidarisk overfor medstudenter og et tillitsbrudd i forhold til skolen. Fusk fører også til devaluering av vitnemål og kollektivt omdømmetap for Handelshøyskolen BI.  

Regler om fusk på eksamen, herunder om reaksjoner og saksbehandling, finnes i Lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7, 4-8 og 4-11.

Handelshøyskolen BI har også tilleggsbestemmelser, se Forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen B, § 1-3 Ordensbestemmelser m.v, § 5-15 Fusk og § 5-9 Betingelser ved skriftlig eksamen.

Hva er fusk?

I Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI defineres fusk som følger:

"§ 5-15 (2) a)

 Som fusk regnes brudd på eksamensforskriften ved Handelshøyskolen BI (kap. 5), eller på bestemmelser gitt i medhold av denne, samt andre uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved vurderingen. 

Også handlinger som på andre måter medfører at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, blir betraktet som fusk.

Endelig regnes det som fusk når kandidaten har fått kjennskap til eksamensoppgaver før eksamen starter, eller har manipulert eksamensbesvarelsen etter at den er levert."...

 

§ 5-15 (3) Hovedområder som betraktes som fusk er: Bruk av ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper, plagiat og manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten fremstår som kandidatens egen

 

Last Modified: 16.05.2018 13:43