Type eksamen

15

feb
fre
22:30

Flervalgseksamen

​Flervalgseksamen er en individuell eksamen med forhåndsdefinert svarark med avkryssingsfelter.

Ordensregler som angitt ved skriftlig skoleeksamen gjelder også ved flervalgseksamen.

Flervalgseksamen kan avlegges på penn/papir, eller på pc. 

Digital flervalgeksamen
Du logger inn på pc-en du har fått tildelt med ditt @BI brukernavn og passord. Du blir deretter verifisert av en eksamensvakt.

Så snart eksamen har startet, kan du gå til trinn 1. Der ser du hvor mange spørsmål oppgaven består av, høyest mulige poengsum, samt hvilke hjelpemidler som er tillatt. 

Gjør deg kjent med innholdet på denne siden.  


trinn 2 finner du alle spørsmålene som eksamensoppgaven består av. Du kan gå fram og tilbake mellom spørsmålene så mange ganger du vil, og du kan når som helst endre ditt svar.


På hvert spørsmål ser du hvor mange poeng du kan oppnå. Antall poeng kan variere fra spørsmål til spørsmål. 

NB! Når du først har besvart et spørsmål, kan du kun endre til et annet svar, og ikke fjerne et svar! Når du skal levere, får du en oppsummering av antall ubesvarte spørsmål.
Forsikre deg om at du har svart på alle spørsmål du kan før du bekrefter innleveringen. 

Besvarelsen kan ikke endres etter innlevering!

________________________________________________

Penn/papir-flervalgseksamen 

Du skal kun benytte utdelte svarark (maskinlesbare), samt utdelte kladdeark, dersom annet ikke er angitt.  

Du skal også følge veiledningen som er gitt i oppgaven.

Svararket skal påføres følgende informasjon:  

  • Eksamenskode
  • Initialer (ikke navn!)
  • ID-nummer (syv sifre, 0 er første siffer)

ID-nummeret må både fylles ut med tall og krysses av i kolonnene nedenfor.


Viktig ved utfylling av svarark

  • Alle svar skal påføres svararket med et kryss under bokstaven kandidaten mener angir rett svar. 
  • Kryss annulleres ved å fylle ruten helt (helt fylt rute blir ikke registrert som svar).
  • Det må ikke lages kryss eller streker utenfor de angitte feltene.
  • Svararket leses maskinelt, og skrevne beskjeder blir ikke lest.
  • Feil eller mangelfullt utfylte svarark kan føre til at besvarelsen blir avvist eller avlest feil.
  • Blyant eller penn/tusj med grønn farge kan ikke benyttes ved utfylling av svararket.
  • Svararket må heller ikke brukes som kladdeark

Husk

Husk at all skriving på eksamen skal være avsluttet når eksamenstiden er ute, inklusive headingen. 

Dersom kandidaten forsøker å krysse av på svararket etter at eksamenstiden er ute, vil dette blir betraktet som forsøk på fusk. 

 

Les mer om 

Hjelpemidler til eksamen
Fusk

Last Modified: 23.02.2017 15:28