Eksamensforsøk

20

feb
ons
00:01

Fjerde eksamensforsøk

​En student kan gjennomføre maksimalt tre eksamensforsøk i samme kurs. I særlig tilfeller kan studenten søke om et fjerde og siste eksamensforsøk. 

Regler for eksamen på Handelshøyskolen BI er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI kapittel 5. 

En student kan gjennomføre maksimalt tre eksamensforsøk i samme kurs, jf. § 5-7 (1) bokstav a. I særlig tilfeller kan studenten søke om et fjerde og siste eksamensforsøk, jf. § 5-7 (1) bokstav b.

Krav til søknad om fjerde eksamensforsøk


Søknaden må være skriftlig og begrunnet for å bli vurdert.

Søknaden må i tillegg inneholde id-nummer, navn på studenten, eksamenskode, eksamensnavn, samt hvilket semester eksamen ønskes tatt.


Søknaden rettes
til studentens studiested/studieadministrasjon for vurdering og vedtak. Søknaden må fremmes innen fristen for oppmelding til eksamen i aktuelt semester (hhv 1. oktober og 1. mars)

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: 

 
 • Når antall forsøk telles, regnes alle forsøk studenten har brukt i gjeldende eller tilsvarende eksamen. Med dette menes eksamen der studenten har bestått eller ikke bestått, eller ikke har meldt seg av innen avmeldingsfristen. 

 • Studenten plikter selv å holde orden på antall eksamensforsøk, men kan få opplyst dette ved sitt studiested.

 • Studenter som har bestått gjeldende eller tilsvarende eksamen vil ikke få innvilget et fjerde eksamensforsøk. Regelen gjelder selv om det stilles opptakskrav til videre studier.

 • Studenter på Bachelorstudiet i revisjon, som har karakterkrav for å få godkjent revisortittel (jf. BIs forskrift § 4-4 (2) b)) kan unntas denne regelen.

 • Studenter med utestående beløp hos Handelshøyskolen BI vil ikke få behandlet sin søknad før utestående beløp er gjort opp.

 • For studenter med svak studieprogresjon kan Handelshøyskolen BI sette krav til studentens fagrekkefølge / studiesammensetning ved innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk.

 • Dersom et fjerde eksamensforsøk innvilges, er dette studentens aller siste forsøk til eksamen.
  Studenten kan stå i fare for å ikke få fullført sine studier og dermed ikke få avsluttende vitnemål fra Handelshøyskolen BI.

 

Frist for søknad om 4. eksamensforsøk

 • 1. oktober  (@BI åpner for registrering 15. september)

 • 1. mars   (@BI åpner for registrering 15. februar)


 

Last Modified: 27.08.2015 13:46