Eksamensplaner

15

feb
fre
22:37

Bachelor kontinuasjon

Alle studenter som er påmeldt kurs ved Handelshøyskolen BI blir automatisk påmeldt eksamen i de aktuelle kurs det semesteret eksamen avholdes/innleveres.

Studenter som ønsker å gjøre endringer i sine eksamenspåmeldinger må gjøre dette i løpet av perioden 15. september - 1. oktober og 15. februar - 1. mars (vår).

Endringer i eksamen gjøres i ny studentportal (portal.bi.no).
Får du ikke utført ønskede endringer, kontakt studiestedet.
 

Digital innlevering eller digital skoleeksamen?

I kolonnen helt til høyre i eksamensplanen er det markert om det er digital innlevering (ev. digital skoleeksamen) i faget.

Det tas forbehold om feil og endringer i eksamensplanen

Eksamensplan - høst 2018

Kommer i slutten av august i ny studentportal


Påmelding til eksamen:

Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder deg på til kontinuasjonseksamen i riktig eksamenskode (fem siffer).

Savner du en kontinuasjonseksamen i oversikten, se også eksamensplaner for 1., 2. og 3. år.

Arbeidskrav = Y: Godkjent arbeidskrav må være oppfylt for å kunne gå opp til kontinuasjonseksamen.

Les mer om påmelding til eksamen her.  

NB! Det tas forbehold om at det kan forekomme endringer i eksamensplanen.

Last Modified: 13.08.2018 15:54