Eksamensforsøk

20

feb
ons
00:01

Eksamensforsøk

​En student kan gjennomføre maksimalt tre eksamensforsøk i samme kurs, jf. BIs forskrift § 5-7 (1) bokstav a.

Regler for eksamen på Handelshøyskolen BI er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI kapittel 5.

Et eksamensforsøk regnes som gjennomført selv om studenten ikke møter, så fremt studenten var oppmeldt til den aktuelle eksamen ved utløpet av avmeldingsfristen og ikke har dokumentert legitimt fravær.

Ved oppmøte til eksamen regnes både Bestått og Ikke bestått som et eksamensforsøk, samt tilfeller hvor studenten trekker seg fra eksamen.

Dersom studenten ikke har meldt seg av eksamen innen angitt frist og ikke møter til eksamen, regnes også dette som et eksamensforsøk.

Kandidaten plikter selv å holde orden på antall eksamensforsøk.

Unntak i særlige tilfeller 

I særlig tilfeller kan studenten søke om et fjerde og siste eksamensforsøk, jf. § 5-7 (1) bokstav b. Begrunnet søknad sendes studieenheten for vurdering og vedtak. Søknaden må fremmes innen fristen for oppmelding til eksamen i aktuelt semester.

For informasjon om dette; se menyen til høyre.

Kontinuasjonseksamen?

For informasjon om kontinuasjonseksamen, les mer her.

Last Modified: 13.04.2016 10:26

Hva skjer om jeg ikke avlegger eksamen?

Hvor mange eksamensforsøk har jeg?