Eksamenssted

19

feb
tir
14:56

Eksamen i utlandet

Studenter som har bostedsadresse i utlandet, eller som av presserende årsaker (må dokumenteres) må oppholde seg i utlandet i eksamensperioden, kan søke om å avlegge eksamen ved en norsk ambassade, konsulat, godkjent skole eller sjømannskirke.

Ordningen om eksamen i utlandet gjelder ikke:

 

1) Forbedring av karakterer (gjelder også karakteren F)
Unntatt er studenter ved BI Nettstudier.

Visse unntak gjelder også for studenter som studerer i utlandet i to sammenhengende semestre gjennom BIs internasjonale programmer. Disse gruppene kan søke om å ta én kontinuasjons-eksamen i utlandet, dersom tidligere oppnådd karakter i kurset er D eller svakere.

Søknad kan kun bli innvilget dersom studenten ikke har hatt mulighet til å kontinuere i den aktuelle eksamen før utreise, og der det ikke er mulig for studenten å kontinuere innenfor normert studietid etter at utenlandsoppholdet er gjennomført

2) Fag med prosessvurdering

 

3) Studenter på Master of Science

4) Innvekslingsstudenter som reiser ut av Norge før eksamensperioden er over

Disse må i tilfelle ta kontakt med Internasjonal avdeling ved BI for nærmere opplysninger. 

Når søke - og hvordan?

Søknadsskjemaet må sendes per e-post til Eksamensadministrasjonen innen: 

  • 1. oktober (høstsemesteret)

  • 1. mars (vårsemesteret)

Dersom du har spørsmål rundt utfylling av skjema eller kriterier for å avlegge eksamen i utlandet; ta kontakt med Eksamensadministrasjonen ved BI Oslo (se kontaktinformasjon på søknadsskjemaet). 

Muligheten til å endre eksamenssted til utlandet tilbys ikke ved alle studier / kurs.  

 

Forutsetninger

Tidsforskjell

Dersom det er tidsforskjell mellom Norge og ønsket utenlandsk sted, skal eksamen i utgangspunktet avholdes samtidig som i Norge. Likevel kan eksamen i utlandet forskyves noe, men maksimalt slik at den tidligst avsluttes én time etter ordinær eksamensstart i Norge.

Den kan heller ikke starte senere enn maksimalt én time etter ordinær eksamenstart i Norge. Unntak: Ved 1-times eksamen gjelder maksimal forskyvning 30 minutter både for start og avslutning.  

Studenten plikter selv å gjøre eksamensstedet i utlandet oppmerksom på at eksamen i enkelte tilfeller vil foregå utenfor lokal kontortid, eventuelt om natten. Utenfor ordinær eksamenstid i Norge kan ikke kontakt med Eksamensadministrasjonen eller faglig personell påregnes.

Godkjente eksamenssteder - og obligatorisk bekreftelse

Eksamen kan kun avlegges ved norsk ambassade/konsulat, skole eller sjømannskirke. Forespørsler om andre eksamenssteder vil bli avvist.

Studenten skal ikke ha familiær eller yrkesmessig tilknytning til eksamensstedet.

Studenten må selv kontakte eksamensstedet for å få en skriftlig bekreftelse av den som påtar seg ansvaret for gjennomføringen av eksamen.

Uten signatur i søknadskjemaet fra eksamensstedet vil eksamensoppgaven(e) ikke bli sendt.

Kontaktpersonen ved eksamensstedet må beherske norsk

Kontaktperson ved eksamensstedet i utlandet (den ansvarlige eller den han/hun delegerer administrasjon av eksamen til ved eksamensstedet), skal beherske norsk skriftlig og muntlig. Dette kreves bl.a. fordi den ansvarlige skal kontrollere at det kun benyttes tillatte hjelpemidler, og at eventuelle notater i disse er lovlige. 

Kostnader

Påmelding til eksamen i utlandet er bindende, og medfører et ikke-refunderbart administrasjonsgebyr på kr 500,- pr. eksamen. Studentene dekker selv eksamensstedets forlangende. 

Se for øvrig søknadsskjemaet for mer informasjon.Last Modified: 27.09.2017 15:32