Fusk på eksamen

19

feb
tir
14:39

Behandling, sanksjon og klage

​Hva skjer hvis du blir mistenkt for fusk, eller medvirkning til fusk? Her finner du informasjon om saksbehandling, sanksjoner og klagemuligheter.

Behandling av fuskesaker

Student(er) som blir mistenkt for fusk, enten før, under eller etter eksamen, blir konfrontert med denne mistanken og får anledning til å uttale seg i saken før innstilling om vedtak blir gjort.

Student(er) som blir mistenkt for fusk får ikke utskrift av eksamensprotokoll i saksbehandlingsperioden. Eksamensresultater kan da gis muntlig ved personlig fremmøte, eller skriftlig på studentens forespørsel. Utskriften vil være uten karakter i den eksamen studenten(e) er under mistanke i. Studenten kan imidlertid se sine eksamensresultater på sine personlige sider i studentportalen @BI.

Det må i enkelte tilfeller påregnes ekstra tid til sensurering dersom det oppstår mistanke om fusk, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 5-11 Sensur.

 

Sanksjoner - annullering og / eller utestengning

Fusk straffes med annullering av eksamen og/eller utestegning fra Handelshøyskolen BI i inntil ett år. Vær oppmerksom på at dette også gjelder medvirkning til fusk.

Vedtak om annullering eller utestengning treffes av Klagenemda ved Handelshøyskolen BI.

Andre høyskoler og universiteter i Norge informeres også om utestengningen. 

Klageadgang

Vedtak om annullering eller utestegning kan påklages i henhold til Lov om universitets- og høyskoler, § 4-7 (3) og § 5-1 (7). Særskilt klageorgan for universiteter og høyskoler i Norge er klageinstans. Ved slik klage skal som hovedregel vedtaket ikke iverksettes før klagebehandlingen er avsluttet.

Last Modified: 21.07.2012 00:42