På- og avmelding til eksamen

21

feb
tor
09:46

Avmelding til eksamen

Du kan selv melde deg av en eksamen innen fristene. Avmelding gjøres på studentportalen.

Frist for avmelding til eksamen

  • 1. oktober (studentportalen er åpen for endringer fra 15. september)

  • 1. mars (studentportalen er åpen for endringer fra 15. februar)

Alle studenter som er påmeldt kurs ved Handelshøyskolen BI blir automatisk påmeldt til eksamen i de(t) aktuelle kurs i det semesteret eksamen avholdes.   

Dersom du ikke melder deg av eksamen innen fristen, registreres det som ett eksamensforsøk i det aktuelle kurset, uavhengig av om du avlegger eksamen eller ikke. Du har maksimalt tre eksamensforsøk. Du vil også bli pålagt å betale en eksamensavgift neste gang du melder deg på en eksamen du har vært påmeldt tidligere.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 5-4 Eksamensrett og § 5-6 Eksamensforsøk.

Dersom du melder deg av eksamen, sparer du eksamensforsøket til et senere tidspunkt. Merk at du selv ansvarlig for å melde deg på eksamen innen angitte frister neste gang du ønsker å avlegge denne.

Husk fullføringsfristen

Husk fullføringsfristen for det studiet du går på (jf. § 3-6 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI). Merk også at normalstudieplanene er under revidering hvert eneste studieår.

Kontakt ditt studiested dersom du er usikker på hvilke eksamener du kan/skal avlegge.

Last Modified: 21.08.2018 11:50

Denne siden er kun tilgjengelig for studenter / This page is only visible to students