Type eksamen

20

feb
ons
01:05

Aktiv klassedeltagelse

Benyttes ved muntlig eksaminasjon der studentene vurderes ved flere anledninger gjennom semesteret i klasse-setting.

Karakter gis umiddelbart etter eksamen er over. Studenten har krav på karakterbegrunnelse straks karakteren er meddelt. 

Karakteren kan ikke påklages til klagesensur.

​Tre typer aktiv klassedeltagelse:

Klassedeltagelse 

En samlet vurdering ut fra generell deltagelse. Vurderes normalt individuelt. Eksempler er aktivitet i forelesning og debatter, opponering etc .

Bedriftsspill

Markstrat, bedriftsspill, simuleringer e.l. utført individuelt eller i gruppe.

Klassepresentasjon

Obligatoriske presentasjoner avholdt individuelt eller av gruppe gjort i klassen som en del av det pedagogiske opplegget. Strekker seg gjennom semesteret.


Last Modified: 04.09.2014 07:58