Priser og avgifter

18

feb
man
17:20

Studieavgift Bachelor heltid

​Studenter må betale studieavgifter for studiets ordinære antall semestre (se studieplanen). Utgifter til bøker, annet undervisningsmateriell og eventuelle studiereiser etc. må betales i tillegg.​

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 2-3 Studieavgift og § 5-5 Eksamensavgift.

For heltidsstudenter ved BI Nydalen (Oslo) vil det være obligatorisk medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), en semesterbasert avgift som faktureres alle. Les mer på www.sio.no.

Priser uavhengig av studium 2017/2018:

 
Kontinuasjonsavgift pr. studiepoeng​ 219
Gjenopptaksavgift​ 5900
Supplerende undervisning ved BI Nettstudier
(eller annen studiested, pr. kurs) ​
​1700
  
 

Studieavgift for bachelorstudier heltid (pr. semester):

 Heltid  1. år  2017/2018Studiepoeng Studie-avgift

Standard pris 1. år bachelor   
3029 900

Bachelor in Business Administration  
30 37 200
 

 

 Heltid  2. år  2017/2018 Studiepoeng  Studie-avgift
Standard pris 2. år bachelor  
30 34 100
Bachelor i eiendomsmegling    30 42 900
Bachelor in Business Administration    30 39 300

 

 Heltid  3. år  2017/2018 Studiepoeng Studie-avgift
Standard pris 3. år bachelor 
30 34 100
Bachelor i eiendomsmegling    30 42 900
Bachelor i internasjonal markedsføring 30 41 500
Bachelor in Business Administration
30 39 300
Bachelor in Shipping and Finance

30

39 300
      

Last Modified: 21.06.2017 23:28