Priser og avgifter

18

feb
søn
10:01

Studieavgift deltid og Executive

Studenter må betale studieavgifter for studiets ordinære antall semestre (se studieplanen). Utgifter til bøker, annet undervisningsmateriell og eventuelle studiereiser etc. må betales i tillegg.  

​Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 2-3 Studieavgift og § 5-5 Eksamensavgift.

For heltidsstudenter ved BI Nydalen (Oslo) vil det være obligatorisk medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), en semesterbasert avgift som faktureres alle. For deltidsstudenter vil dette være en frivillig ordning. Les mer på www.sio.no.

Studier på heltid gjennomføres normalt over to semestre.
Studier på deltid gjennomføres normalt over fire semestre.

Priser uavhengig av studium, studieåret 2016/2017

Kontinuasjonsavgift pr. studiepoeng​   214
Gjenopptaksavgift​ 5 750
Supplerende undervisning ved BI Nettstudier
(eller annen studiested, pr. kurs)
1 500

  

Studieavgift for studier, deltid (pr. semester)

 
 Deltid  
 Studiepoeng   Studieavgift
Standard pris 1. år 15 17 400
Standard pris 2. år 
15 17 600
Standard pris 3. år     15 17 600
 
 Kurs    Studiepoeng   Studieavgift
   Høyskolekurs - ordinær   1 1 376
   Høyskolekurs BBA 1 1 496
   Høyskolekurs eiendomsmegler 1 1 614
   Grunnkurs språk      3950
           
   Spesialkurs   7,5 15 950
   Prosjektledelse I   7,5 15 950
   Prosjektledelse II   7,5 15 950
   Prosjektledelse III   15 31 800
   Bachelorprogram   15 28 500
   Leadership in Action   15 30 900
           
   Grunnutdanning i ledelse   15 22 100
   Ferdigheter i helseledelse   15 19 250
   Helsetjenestens rammebetingelser
15 19 250
 
 
 

Studieavgift for Executive Programmes 

 
Executive Studieavgift
Master of Management-program 80 200
Tillegg for Management-program
med samling i u
tlandet  
  4 600
     
 Executive MBA (pris i NOK) - pris fra 01.01.15 
390 000

Last Modified: 09.06.2017 09:19