Priser og avgifter

15

feb
fre
22:15

Studieavgift deltid og Executive

Studenter må betale studieavgifter for studiets ordinære antall semestre (se studieplanen). Utgifter til bøker, annet undervisningsmateriell og eventuelle studiereiser etc. må betales i tillegg.  

​Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 2-3 Studieavgift og § 5-5 Eksamensavgift.

For heltidsstudenter ved BI Nydalen (Oslo) vil det være obligatorisk medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), en semesterbasert avgift som faktureres alle. For deltidsstudenter vil dette være en frivillig ordning. Les mer på www.sio.no.

Studier på heltid gjennomføres normalt over to semestre.
Studier på deltid gjennomføres normalt over fire semestre.

Priser uavhengig av studium, studieåret 2017/2018

Kontinuasjonsavgift pr. studiepoeng​   219
Gjenopptaksavgift​ 5 900
Supplerende undervisning ved BI Nettstudier
(eller annen studiested, pr. kurs)
1 700

  

Studieavgift for studier, deltid (pr. semester)

 
 Deltid  
 Studiepoeng   Studieavgift
Standard pris 1. år 15 17 800
Standard pris 2. år 
15 18 000
Standard pris 3. år     15 18 000
 
 Kurs    Studiepoeng   Studieavgift
   Høyskolekurs - ordinær   1 1 406
   Høyskolekurs BBA 1 1 527
   Høyskolekurs eiendomsmegler 1 1 648
   Grunnkurs språk      4 050
           
   Spesialkurs   7,5 16 300
   Prosjektledelse I   7,5 16 300
   Prosjektledelse II   7,5 16 300
   Prosjektledelse III   15 33 200
   Bachelorprogram   15 29 100
   Leadership in Action   15 31 600
           
   Grunnutdanning i ledelse   15 22 600
   Ferdigheter i helseledelse   15 19 700
   Helsetjenestens rammebetingelser
15 19 700
 
 
 

Studieavgift for Executive Programmes 

 
Executive Studieavgift
Master of Management-program 82 000
Tillegg for Management-program
med samling i u
tlandet  
  4 700
     
 Executive MBA (pris i NOK) - pris fra 01.01.16  
400 000

Last Modified: 01.03.2018 11:09