Priser og avgifter

19

feb
tir
14:12

Studieavgift Master of Science

​Studenter må betale studieavgifter for studiets ordinære antall semestre (se studieplanen). Utgifter til bøker, annet undervisningsmateriell og eventuelle studiereiser etc. må betales i tillegg.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 2-3 Studieavgift og § 5-5 Eksamensavgift.

For heltidsstudenter ved BI Nydalen (Oslo) vil det være obligatorisk medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), en semesterbasert avgift som faktureres alle. Les mer på www.sio.no.

Studier på heltid gjennomføres normalt over to semestre. 

Studieavgift for Master of Science (pr. semester): 

Master of Science, heltid 2017/2018 Studiepoeng Studie-avgift
Master of Science (interne søkere)   30 39 300
Master of Science (eksterne søkere)   30 44 750
 

 

Last Modified: 01.03.2018 10:50