Priser og avgifter

22

feb
tor
23:33

Priser og avgifter

Studenter må betale studieavgifter for studiets ordinære antall semestre (se studieplanen). Utgifter til bøker, annet undervisningsmateriell og eventuelle studiereiser etc. må betales i tillegg.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 2-3 Studieavgift og § 5-5 Eksamensavgift.

For heltidsstudenter ved BI Nydalen (Oslo) vil det være obligatorisk medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), en semesterbasert avgift som faktureres alle. For deltidsstudenter vil dette være en frivillig ordning. Les mer på www.sio.no.​

Merk deg ellers at

Studieavgiftene er oppgitt pr. semester, dersom annet ikke er angitt i tabellen.

Eksamensavgift for første eksamensforsøk normalt er inkludert i studieavgiften.

Kontinuasjonsavgift betales særskilt og utgjør kr 219,- pr. studiepoeng for studieåret 2017/18 (for 2016/17: 214,-).

Gjenopptaksavgift er på kr 5900,- for gjenopptak f.o.m. høsten 2017.

Nettstudier eller undervisning ved annet studiested som supplement koster kr 1700,- pr. kurs pr. semester (unntak for kurs som går over to semestre).

Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer og eventuelle trykkfeil.


 

Last Modified: 02.06.2017 10:24

Hvor mye koster det å være i permisjon?