Priser og avgifter

18

feb
man
17:55

Priser og avgifter

Studenter må betale studieavgifter for studiets ordinære antall semestre (se studieplanen). Utgifter til bøker, annet undervisningsmateriell og eventuelle studiereiser etc. må betales i tillegg.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 2-3 Studieavgift og § 5-5 Eksamensavgift.

For heltidsstudenter ved BI Nydalen (Oslo) vil det være obligatorisk medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), en semesterbasert avgift som faktureres alle. For deltidsstudenter vil dette være en frivillig ordning. Les mer på SiOs hjemmesider

Merk deg ellers at

Studieavgiftene er oppgitt pr. semester, dersom annet ikke er angitt i tabellen.

Eksamensavgift for første eksamensforsøk normalt er inkludert i studieavgiften.

Kontinuasjonsavgift betales særskilt og utgjør kr 219,- pr. studiepoeng for studieåret 2017/18 (for 2016/17: 214,-).

Gjenopptaksavgift er på kr 5900,- for gjenopptak f.o.m. høsten 2017.

Nettstudier eller undervisning ved annet studiested som supplement koster kr 1700,- pr. kurs pr. semester (unntak for kurs som går over to semestre).

Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer og eventuelle trykkfeil.


 

Last Modified: 19.03.2018 09:13

Hvor mye koster det å være i permisjon?