Lån og stipend

16

nov
fre
00:03

Lån og stipend fra Lånekassen

Studenter ved Handelshøyskolen BI har adgang til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. På Lånekassens nettsider finner du nyttige verktøy som støttekalkulator, nettsvar og nettsøknad, i tillegg til brosjyrer. 

Når kan jeg søke?

Søk studielån tidlig. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. Nettsøknaden finner du på Lånekassens nettsider (det er kun mulig å søke via nett).  

Alle studenter i høyere utdanning – inkludert utenlandske statsborgere – kan levere nettsøknad. Det gjelder studenter i både fulltids- og deltidsutdanning.

For mer informasjon og elektronisk søknad; gå inn på Lånekassens egne hjemmesider.

Utfyllende informasjon

Lånekassen vil etter saksbehandling sende e-gjeldsbrev til den e-postadressen du oppgir eller papirgjeldsbrev til boligadressen. Du må undertegne dette gjeldsbrevet og returnere det til Lånekassen.

I første omgang gis all stønad som lån. Når eksamen er bestått, rapporterer Handelshøyskolen BI dette til Lånekassen, og en del av lånet gjøres om til stipend.  

Signering av gjeldsbrevet

Du velger signeringsmåte i nettsøknaden, eller på “Dine sider” på www.lanekassen.no.

Adresse

Lånekassen sender papirgjeldsbrev (for dem som har valgt det) til den sist registrerte adressen. Studentene har selv ansvar for å ajourføre endringer i boligadresse, telefonnummer og e-postadresse på “Dine sider” på www.lanekassen.no. Dersom det ikke er oppgitt noen adresse, sendes gjeldsbrevet til folkeregistrert adresse.

SMS og e-post

Studentene kan motta SMS og e-post fra Lånekassen om bl.a. behandlingstid, utsending av gjeldsbrev og utbetaling.

Last Modified: 11.08.2012 22:17